Skip navigation

Baggrund om konkurrencemyndighedernes arbejde på området:

01. februar 2019

Baggrund om konkurrencemyndighedernes arbejde på området:

Indtil sommeren 2015 var flere europæiske konkurrencemyndigheder, herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, betænkelige ved bookingplatformes ”brede” prisklausuler med hoteller. Bekymringerne angik, at et hotel ifølge klausulerne ikke måtte tilbyde bedre vilkår (fx pris, antal værelser, værelseskategori mv.) via andre salgskanaler, herunder konkurrerende bookingplatforme, end hotellet tilbød den pågældende bookingplatform. Konkurrencemyndighedernes betænkeligheder var rettet mod, at klausulerne begrænsede konkurrencen mellem bookingplatformene.

Konkurrencemyndighederne i Sverige, Frankrig og Italien forhandlede, i samarbejde med EU-Kommissionen, tilsagn med bookingplatformene om at fjerne de dele af klausulen, som gav anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Forhandlingerne resulterede i, at bookingplatformen booking.com gav tilsagn til disse lande om at ændre klausulen. Efterfølgende lempede både booking.com og Expedia/hotels.com aftalebetingelserne og indførte den nye ”smalle” prisklausul i de fleste europæiske lande – herunder også Danmark.

I dag har bookingplatformene alene en såkaldt ”smal” klausul der vedrører værelsesprisen. Med klausulen stiller bookingplatformen krav om, at hotellet ikke må annoncere med en lavere pris på deres egen hjemmeside end på platformen. Uden klausulen er der en risiko for at platformenes forretningsmodel (og nogle af forbrugergevinsterne ved den) kan blive undermineret, idet man så kan søge hotel på platformen, og derefter går direkte ind på hotellets egen online-hjemmeside og bestille til en lavere pris, selv om hotellet ikke har afholdt de tilknyttede markedsføringsomkostninger. Den smalle klausul tillader derimod fx at finde et hotel på en søgeportal, og derefter ringe til hotellet og forhandle en lavere pris. Hoteller kan også annoncere i aviser mv. med tilbud, hvor prisen er lavere end på platformen. Det står også hotellerne frit at konkurrere indbyrdes på pris og vilkår, uanset om en bookingplatform anvender en smal prisklausul, ligesom hotellerne kan bruge flere platforme på en gang og alligevel kun betale for annoncering på den platform, hvorigennem værelset bookes.

Hvis de smalle klausuler forbydes, og den nuværende forretningsmodel (med kommissionsbetaling ved booking af værelse) eksempelvis erstattes af en abonnementsmodel, vil denne form for multihoming formentlig blive dyrere, idet hotellerne så skal betale for at være til stede på platformene, uanset om et værelse udlejes eller ej.

EU-Kommissionen har i april 2017 offentliggjort en undersøgelse af området. Hovedkonklusionen var, at konkurrencen mellem bookingplatforme i nogen grad har bevæget sig i den rigtige retning efter ændringen til de ”smalle” klausuler. 

I dag har langt størstedelen af medlemslandenes konkurrencemyndigheder ikke grebet ind over for de smalle prisklausuler, ligesom størstedelen af medlemslandene fortsat tillader de smalle prisklausuler, som blev indført i sommeren 2015. Enkelte lande har dog indført yderligere regulering.

De europæiske konkurrencemyndigheder har aftalt at holde området under opsyn og efter en passende periode foretage en ny vurdering af konkurrencesituationen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen monitorerer fortsat udviklingen mellem bookingplatforme og hoteller i Danmark for at sikre, at prisklausulerne ikke unødigt begrænser konkurrencen.