Øvrige nyheder

Standardforside vil gøre det lettere at sammenligne tilbud om realkreditlån

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med Konkurrencerådets realkreditanalyse gennemført et eksperiment, hvor forbrugernes reaktion på forskellige lånetilbud blev målt. Eksperimentet viste høj grad af frustration hos deltagerne. Konkurrencerådet anbefaler, at der indføres en standardforside, som vil gøre sammenligning af lånetilbud markant lettere.

Forsøg med biometrisk måling

De seneste år har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejdet med adfærdsøkonomi i sine analyser og sager. Konkurrencerådets anbefaling om at indføre en standardforside på lånetilbud er et eksempel på det arbejde.

Anbefalingen bygger på et eksperiment, hvor 60 forbrugere har siddet foran computerskærme og studeret tilbud på realkreditlån med fast rente fra forskellige udbydere. Formålet var at undersøge, hvad en simpel standardforside til et tilbud på realkreditlån betyder for forbrugernes evne til at forstå og sammenligne lånetilbud.

Resultater og anbefaling:

Eksperimentet viste, at forbrugere, der skulle sammenligne tilbud med en standardiseret forside, havde flere korrekte svar på de opgaver, de blev stillet om lånetilbuddene. De brugte kortere tid på at gennemføre opgaverne og udtrykte mindre frustration under opgaverne.

Eksperimentet viste også, at forbrugerne oftere vælger det lån, der passer til deres ønsker og behov, når lånene forsynes med den enkle standardforside.

Standardforsiden, som blev benyttet i eksperimentet, indeholdt fem nøgletal. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens videre arbejde med analysen indebar, at to ekstra nøgletal er tilføjet i Konkurrencerådets anbefaling.

De syv nøgletal, som Konkurrencerådet anbefaler, på et lånetilbuds standardforside er:

  • Månedlig ydelse før skat
  • Lånets oprettelsesomkostninger
  • Bidrag til realkreditinstituttet de første 12 måneder
  • Lånets hovedstol
  • Pris for kurssikring
  • ÅOP
  • Debitorrente

Desuden anbefales en standard side to på lånetilbud, hvor det fremgår, hvordan de syv nøgletal er beregnet, og hvad de betyder. Konkurrencerådet anbefaler, at der på side to ved variabelt forrentede lån er anført, hvilken risikoklassificering, lånet har.

Eksperimentet

Eksperimentet bestod af to tests. Den første handlede om standardforsidens betydning for forbrugernes evne til at forstå lånetilbuddene. Den anden målte standardforsidens betydning for forbrugernes evne til at sammenligne forskellige lånetilbud.

Ved hjælp af biometriske målinger, såsom videomålinger af forbrugernes muskelsammentrækninger i ansigtet, blev forbrugernes frustration under eksperimentet overvåget. Samtidig målte infrarøde kameraer, hvor på skærmen forbrugernes øjne fokuserede.

Test af forståelighed

Forbrugerne blev bedt om at læse lånetilbud på et fastforrentet realkreditlån i en version med og uden standardforside. Der gik en uge mellem de to læsninger. Efter gennemlæsningen blev forbrugerne bedt om at vurdere subjektivt, hvor forståeligt lånet var, både for dem selv og for andre. Dernæst fulgte en objektiv test, hvor forbrugerne blandt andet skulle svare på, hvad lånets kurs og den månedlige ydelse var.

Kun omkring halvdelen af deltagerne kunne finde de efterspurgte nøgletal i lånetilbud uden standardforsiden, mens tæt på alle deltagerne kunne finde de vigtige informationer, når standardforsiden var med lånetilbuddet.

 Andel korrekte svar

Test af sammenligning af tilbud

En gruppe forbrugere skulle sammenligne tre lånetilbud, der var tilføjet standardforsiden. En anden gruppe forbrugere skulle sammenligne tilbuddene uden standardforsiden. Begge grupper blev bedt om først at give en subjektiv vurdering af, hvordan det var at sammenligne tilbuddene. Dernæst blev de bedt om at løse en række objektive opgaver, fx at finde ÅOP og den månedlige ydelse.

Forbrugerne blev meget frustrerede, når de skulle sammenligne lånetilbud, og frustrationen var markant højere, når lånetilbuddene ikke var forsynet med standardforsiden.

Frustration ved sammenligning

Frustration målt under sammenligning af lånetilbud: 

Frustration biometrisk måling

Standardforsiden brugt i eksperimentet 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt de fem tal ud fra kriterier om, hvilke informationer, der er relevante på beslutningstidspunktet.

Standarforside

Analysevirksomheden iMotions har gennemført det biometriske eksperiment for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.