Skip navigation

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet

18. august 2017

Konkurrencerådets analyse indeholder 16 konkrete anbefalinger, der kan afhjælpe en række af konkurrenceproblemerne på markedet for realkreditlån.

Konkurrencerådet vurderer, at realkreditmarkedet kan blive mere velfungerende ved, at:

Mindske adgangs- og ekspansionsbarrierer

1. Sikre troværdige afviklingsplaner for de store realkreditinstitutter, således at den implicitte statsgaranti reduceres.
2. Fokus på, at EU-regulering ikke skaber utilsigtede adgangs- og ekspansionsbarrierer, som hæmmer konkurrencen.
3. Tilsynsdiamanten for realkredit: Ikke offentlighed om pejlemærker og udvikle anden regulering til at nedbringe udbredelsen af lån med afdragsfrihed og hyppig refinansiering.
4. Undgå unødig forskelsbehandling mellem realkreditlån og realkreditlignende lån.

Øget gennemsigtighed på realkreditmarkedet

5. Standardiseret og simpel forside til lånetilbud og låneberegnere.
6. Det sikres, at forbrugerreguleringen ikke unødigt hæmmer udbydernes mulighed for at konkurrere gennem nye digitale platforme.
7. Boligsalgsopstillinger skal inkludere sammenlignelige finansieringsforslag.

Gøre det nemmere at få flere lånetilbud ved køb af bolig

8. Ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån.
9. Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til at indhente flere finansieringstilbud i forbindelse med advokat- og rådgiverforbeholdet.
10. Banker må ikke opkræve en betaling for at annullere en bankgaranti.
11. Der udarbejdes en webservice, hvor forbrugerne kan indhente og opbevare relevante dokumenter til brug for at indhente lånetilbud.
12. Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente offentligt registrerede oplysninger, der er nødvendige til et lånetilbud.
13. Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente kontoudtog til at udarbejde et budget på forbrugerens vegne.

Gøre det nemmere for låntagere at skifte realkreditinstitut

14. Udbydere af boliglån skal kunne kontakte forbrugere, der har givet deres tilladelse hertil ved låneoptagelse.
15. Oplysninger om realkreditlån skal fremgå på betalingsoversigten.
16. Det skal fremgå af lånebetingelserne, at låntageren har råderetten over de udstedte realkreditobligationer.