Skip navigation

Synspunkter

Vi udtrykker løbende vores syn på forskellige emner i den aktuelle debat. Herunder finder du debatindlæg, kronikker og synspunkter, som har været bragt i dagspressen eller i elektroniske medier.

 

Gå til Lovlig støtte er et politisk valg

28. august 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan selvfølgelig ikke gribe ind, hvis et flertal i Folketinget har besluttet at give offentlig støtte til bestemte formål.

Gå til De store må ikke tryne de små

13. august 2013

Lavere priser, mere innovation og større udvalg. For at få del i goderne skal konkurrencen have gode kår. Hvis virksomheder ulovligt begrænser konkurrencen, griber vi ind. Det gælder ikke mindst, når en stor konkurrent tryner små nye virksomheder.

Gå til Er påbud altid den bedste løsning?

08. august 2013

Det er resultatet, der tæller. Og tilsagn giver et bedre resultat end påbud i konkurrencesagen om Infomedia. Det faktum synes Børsen at sidde helt overhørig, når den tirsdag og onsdag vælger at bringe stort opsatte artikler om styrelsens rolle i sagen.

Gå til Realkreditten er i søgelyset

26. juni 2013

Realkreditsektoren i Danmark har ikke friløb. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen holder hele tiden øje med den, præcis som med alle andre sektorer.

Gå til Konkurrencevurdering rammer ved siden af

21. juni 2013

Danmark har en god konkurrencemyndighed. Berlingske Business Søndag gør mig til ”Ugens profil”, fordi Danmark har mistet en halv stjerne i en international vurdering af de bedste konkurrencemyndigheder i verden. Men fakta viser et andet billede.

Gå til Vandselskaber kan frit investere i miljøløsninger

23. maj 2013

Høje ambitioner for miljøet og effektive vandselskaber spiller rigtig fint sammen.

Gå til Hvilende vandselskaber er ineffektive

09. maj 2013

Er det rimeligt at slutbrugerne skal betale ekstra for deres vand, fordi nogle vandselskaber er ineffektive? Selvfølgelig er det ikke det.

Gå til Vi gør noget ved de høje priser

07. maj 2013

Priserne i Danmark er høje sammenlignet med udlandet, og der er behov for at skærpe konkurrencen på flere markeder. Så langt er jeg enig med Politikens debatredaktør Mette Højbjerg, som også efterlyser, at vi som konkurrencemyndighed ”gør noget ved” de høje priser. Faktum er, at vi gør en masse.

Gå til Vi udfordrer vandmonopolerne

30. marts 2013

Vandsektorloven er til for forbrugernes skyld. Den beskytter dem mod ekstra høje vandregninger som følge af, at de selskaber, som leverer vandet, udgør naturlige monopoler.