Konkurrence

Bekendtgørelser emneopdelt

Anmeldelser

Bkg. nr. 171 af 22.02.2013 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven.

Bkg. nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner

Bkg. nr. 1040 af 22. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner (ændring af bilag)


Generelt

Bkg. nr. 1286 af 26.11.2019 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (gældende fra 1. januar 2020).

Bkg. nr. 1029 af 17.12.1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern.

Bkg. nr. 808 af 14.08.2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (ophævet pr. 1. januar 2020).

Bkg. nr. 98 af 12.02.2003 om henlæggelse af beføjelser til konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation.


Gruppefritagelser

Biler

Bkg. nr. 760 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen.

Forskning og udvikling

Bkg. nr. 63 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

Specialisering

Bkg. nr. 64 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler.

Teknologioverførsel

Bkg. nr. 417 af 28.04.2014 om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler.

Vertikale aftaler

Bkg. nr. 739 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.


Konkurrencemyndighederne

Konkurrencerådet

Bkg. nr. 399 af 11.03.2021 om forretningsorden for Konkurrencerådet.

Konkurrenceankenævnet

Bkg. nr. 496 af 17.03.2021 om Konkurrenceankenævnet.


Offentlig støtte

Bkg. nr. 2181 af 16.12.2020 om hvilke ordninger om frit valg, der er omfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence efter konkurrencelovens § 11 b.

Bkg. nr. 590 af 20. juni 2008 om muligheden for at kontrollere, at offentlige selskaber ikke overkompenseres (tildeles statsstøtte) og krav om transparens i disse selskabers regnskaber.

Bkg. nr. 467 af 08.06.2005 om anmeldelse af offentlig støtte.

Bkg. nr. 949 af 18.10.2000 om tilbagebetaling af støtte.