Konkurrence

Bekendtgørelser kronologisk

17. marts 2021

Bkg. nr. 496 af 17.03.2021 om Konkurrenceankenævnet


11. marts 2021

Bkg. nr. 399 af 11.03.2021 om forretningsorden for Konkurrencerådet


16. december 2020

Bkg. nr. 2181 af 16.12.2020 om hvilke ordninger om frit valg, der er omfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence efter konkurrencelovens § 11 b


22. juni 2020

Bkg. nr. 1040 af 22. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner (ændring af bilag)


​25. maj 2020

Bkg. nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner


​26. november 2019

Bkg. nr. 1286 af 26.11.2019 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (gældende fra 1. januar 2020).


​27. august 2015

Bkg. nr. 981 af 27.08.2015 om ophævelse af bkg. om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven  


27. august 2015

Bkg. nr. 980 af 27.08.2015 om forretningsorden for Konkurrencerådet


28. april 2014

Bkg. nr. 417 af 28.04.2014 om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler


28. februar 2013

Bkg. nr. 171 af 22.02.2013 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven


28. januar 2011

Bkg. nr. 64 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler  


28. januar 2011

Bkg. nr. 63 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler  


23. juni 2010

Bkg. nr. 760 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen


23. juni 2010

Bkg. nr. 739 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis  


20. juni 2008

Bkg. nr. 590 af 20.06.2008 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder


15. juni 2005

Bkg. nr. 488 af 15.06.2005 om ophævelse af bekendtgørelse om gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen  


8. juni 2005

12. februar 2003

Bkg. nr. 98 af 12.02.2003 om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation


18. oktober 2000

Bkg. nr. 949 af 18.10.2000 om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder


17. december 1997

Bkg. nr. 1029 af 17.12.1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern