Skip navigation

Bekendtgørelser kronologisk

26. november 2019

Bkg. nr. 1286 af 26.11.2019 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (gældende fra 1. januar 2020).
Læs mere


​27. august 2015
Bkg. nr. 980 af 27.08.2015 om forretningsorden for Konkurrencerådet
Læs mere


27. august 2015
Bkg. nr. 981 af 27.08.2015 om ophævelse af bkg. om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven
Læs mere 


28. april 2014
Bkg. nr. 417 af 28.04.2014 om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler
Læs mere


15. august 2013
Bkg. nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner
Læs mere


28. februar 2013
Bkg. nr. 175 af 22.02.2013 om Konkurrenceankenævnet
Læs mere  


28. februar 2013
Bkg. nr. 171 af 22.02.2013 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven
Læs mere


28. januar 2011
Bkg. nr. 63 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler
Læs mere  


28. januar 2011
Bkg. nr. 64 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler
Læs mere  


23. juni 2010
Bkg. nr. 760 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen
Læs mere


23. juni 2010
Bkg. nr. 739 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis
Læs mere  


14. august 2009
Bkg. nr. 808 af 14.08.2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (ophæves pr. 1. januar 2020)
Læs mere  


20. juni 2008
Bkg. nr. 590 af 20.06.2008 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder
Læs mere


28. august 2007
Bkg. nr. 1076 af 28.08.2007 om Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning
Læs mere 


15. juni 2005
Bkg. nr. 488 af 15.06.2005 om ophævelse af bekendtgørelse om gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen
Læs mere  


8. juni 2005

Bkg. nr. 467 af 08.06.2005 om anmeldelse af offentlig støtte
Læs mere  


12. februar 2003
Bkg. nr. 98 af 12.02.2003 om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation
Læs mere


18. oktober 2000
Bkg. nr. 949 af 18.10.2000 om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder
Læs mere


17. december 1997
Bkg. nr. 1029 af 17.12.1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern
Læs mere