Skip navigation

Bekendtgørelser, emneopdelt

Anmeldelser

Bkg. nr. 171 af 22.02.2013 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven.

Bkg nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner.


Generelt

Bkg. nr. 1286 af 26.11.2019 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (gældende fra 1. januar 2020).

Bkg. nr. 1029 af 17.12.1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern.

Bkg. nr. 808 af 14.08.2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (ophæves pr. 1. januar 2020).

Bkg. nr. 98 af 12.02.2003 om henlæggelse af beføjelser til konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation.


Gruppefritagelser

Biler

Bkg. nr. 760 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen.

Forskning og udvikling

Bkg. nr. 63 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

Specialisering

Bkg. nr. 64 af 28.01.2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler.

Teknologioverførsel

Bkg. nr. 417 af 28.04.2014 om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler.

Vertikale aftaler

Bkg. nr. 739 af 23.06.2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.


Konkurrencemyndighederne

Konkurrencerådet

Bkg. nr. 980 af 27.08.2015 om forretningsorden for Konkurrencerådet.

Konkurrenceankenævnet

Bkg. nr. 175 af 22.02.2013 om Konkurrenceankenævnet.


Offentlig støtte

Bkg. nr. 1076 af 28.08.2007 om Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning.

Bkg. nr. 590 af 20. juni 2008 om muligheden for at kontrollere, at offentlige selskaber ikke overkompenseres (tildeles statsstøtte) og krav om transparens i disse selskabers regnskaber.

Bkg. nr. 467 af 08.06.2005 om anmeldelse af offentlig støtte.

Bkg. nr. 949 af 18.10.2000 om tilbagebetaling af støtte.