Om konkurrencesager

Kontrol med konkurrencemyndighedernes administration

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forvaltning af midler og vores administration i øvrigt kontrolleres løbende af Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.