Konkurrencesager i tal

Konkurrencesager i tal - datagrundlag

Her kan du se anmærkninger og de konkrete tal for udviklingen i anmeldelser til SØIK, bøder og rådssager.

Tabel 1. Anmeldelser til SØIK

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal sagskomplekser 2 4 4 9 5 5 5 8 11 8 5 4 6 12 12

Anmærkninger til figuren:

 • Sagskomplekser vedrører én eller flere virksomheders overtrædelser af konkurrenceloven og er efterforsket og anmeldt samlet til SØIK
 • Der er en tidsmæssig forskydning fra det tidspunkt, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmelder en sag til SØIK, og til en evt. bøde idømmes eller vedtages. Det skyldes, at SØIK skal efterforske sagen og evt. rejse tiltale, før en evt. bøde kan idømmes. En sag kan være anmeldt i ét år og først resultere i en bøde året efter eller senere.
 • Per 1/8 2014 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget en lille ændring i registreringstidspunktet for straffesager, der afsluttes med en bødevedtagelse i styrelsen. Det betyder, at tallene for enkelte år er ændret en smule i forhold til tidligere udmeldinger.
 • Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Tabel 2. Bøder

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bøder til personer

1 0 5 3 0 5 1 4 6 15 6 9 0 2 16

Bøder til

virksomheder

2 1 4 3 0 6 3 6 8 17 12 15 3 6 12

Anmærkninger til figuren:

 • Figuren viser både bødedomme og bødevedtagelser.
 • En bødedom medregnes kun ved seneste retsinstans. Sager, der har været anket, optræder derfor kun én gang. Det betyder, at tallene kan ændres fra år til år i takt med, at en sag bevæger sig gennem retssystemet.
 • KFST har i 2017 foretaget en ændring i metoden for opgørelse af antallet af bøder. Oversigten indeholder således antallet af bøder til henholdsvis virksomheder og personer, mens antallet af bøder tidligere har været opgjort pr. sagskompleks (uanset hvor mange virksomhedsbøder og personlige bøder der var udstedt i sagskomplekset).
 • Bøder til enkeltmandsvirksomheder er medtaget som virksomhedsbøder.
 • Per 1/8 2014 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget en lille ændring i registreringstidspunktet for straffesager, der afsluttes med en bødevedtagelse i styrelsen. Det betyder, at tallene for enkelte år er ændret en smule i forhold til tidligere udmeldinger.
 • Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Tabel 3. Rådssager - større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rådsafgørelser
(inkl. fusionssager)
23 17 10 10 10 11 8 10 11 10 6 4 9 8 3
- Heraf med effekt 16 12 8 9 6 9 8 7 10 8 4 3 9 7 2
Rådsafgørelser
- lukkede sager, tilbagetrukket
- - - - - - - - - - 1 0 2 0 1

Anmærkninger til figuren:

 • Rådsafgørelser - lukkede sager, tilbagetrukket inkluderer fusioner, som er trukket tilbage og sager som besluttes lukket af Konkurrencerådet
 • Afgørelser med effekt er bl.a. indgrebssager (fx påbudssager, forbudssager, tilsagnssager og fusioner med bindende tilsagn).
 • Afgørelser kan vedrøre flere virksomheder samlet i et sagskompleks
 • Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Tabel 4. Afgørelser og beslutninger truffet af Konkurrencerådet samt fusionsafgørelser

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rådsafgørelser i fusioner 1) 5 1 2 1 1 2 2 2 4 - 3 3 2
Rådsafgørelser, ikke anmeldt til SØIK 2) 4 8 7 9 7 8 8 7 2 3 5 1 1
Rådsafgørelser anmeldt til SØIK 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 4 1
Overtrædelser anmeldt direkte til SØIK 3 9 5 3 4 6 11 7 4 3 3 9 9
Fusioner afgjort af styrelsen       7 32 31 39 33 38 41 48 49 46

1) Inklusive tilbagetrukne fusionsanmeldelser
2) Efter 2015 medtages sager, som er besluttet lukket af Konkurrencerådet. Inkluderer overtrædelsesafgørelser, ikke-indgreb, §2, stk. 5-henvendelser mv.)

Anmærkninger til figuren:

 • Fusionsafgørelser før 2010 indeholder udelukkende fusionsafgørelser truffet af Konkurrencerådet
 • Der kan være forskel på, i hvilket år afgørelser træffes og Rådet beslutter at anmelde til SØIK og det faktiske år for anmeldelse til SØIK. Antallet af anmeldelser i denne tabel svarer derfor ikke nødvendigvis til antallet af anmeldelser i tabel 1.