Kontakt et konkurrencecenter

Medier og fusioner (MTF)

Som uafhængig konkurrencemyndighed kontrollerer centret større fusioner i alle brancher. Herudover har MTF fokus på medie-, sports- og underholdningsbrancherne, hvor centret håndhæver konkurrenceloven i overtrædelsessager, overvåger markederne og betjener Konkurrencerådet. Desuden løser centeret en række opgaver under ministeransvar – fx at bistå ministeren og udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet.

Amalie Cruz Geiger | Fuldmægtig
Orlov

Carina Hilt Jørgensen | Chefkonsulent
tlf. 4171 5048 | chj@kfst.dk

Charlotte Brandt | Fuldmægtig
tlf. 4171 5067 | char@kfst.dk 

Elisabeth Simonsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5070 | esi@kfst.dk

Henrik Bjarke Knudsen | Fuldmægtig
Orlov

Kim Winther Starup | Fuldmægtig
tlf. 4171 5234 | kws@kfst.dk

Kristian Thaulov | Fuldmægtig
tlf. 4171 5113 | kth@kfst.dk

Louise Kirstine Nørby Mathiesen | Fuldmægtig
Orlov

Maria Rossmann | Specialkonsulent
tlf. 4171 5207 | mar@kfst.dk

Nanna Vejen Snitkjær | Chefkonsulent
tlf. 4171 5230 | nvh@kfst.dk

Peter Mouritzen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5248 | pmo@kfst.dk

Sarah Ann Mønsted | Chefkonsulent
Orlov

Stine Sigsgaard Nielsen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5262 | ssn@kfst.dk 

Søren Bo Rasmussen | Kontorchef
tlf. 4124 7016 | sbr@kfst.dk

Martin Molter West | Souschef
tlf. 4171 5206 | mmw@kfst.dk

Jeanette Nielsen | Kontorfuldmægtig
tlf. 4171 5125 | jn@kfst.dk

Peter Helbo Vogh | Student
tlf. 4171 5247 | phv@kfst.dk

Rasmus Johannes Panum Bøttzau | Student
tlf. 4171 5249 | rjbp@kfst.dk