Kontakt et konkurrencecenter

Detailhandel, industri, primære erhverv og sundhed (DIPS)

Som uafhængig konkurrencemyndighed arbejder centret med at håndhæve konkurrenceloven, overvåge markeder og betjene Konkurrencerådet. Desuden løser DIPS en række opgaver under ministeransvar – fx at bistå ministeren og udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet – vedrørende brancherne: Fødevarer, landbrug, industri, sundhed og medicoindustri samt detailhandel.

Adam Agerlin Trolle | Fuldmægtig
tlf. 4171 5036 | aat@kfst.dk

Cathrine Koch Olsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5037 | col@kfst.dk

Julie Vestergaard | Fuldmægtig
tlf. 4171 5136 | jve@kfst.dk

Karoline Ørntoft Thor | Fuldmægtig
tlf. 4171 5117 | kat@kfst.dk

Matilde Toftdal Kasch | Fuldmægtig
tlf. 4171 5222 | mtp@kfst.dk

Mette Clausen | Chefkonsulent
tlf. 4171 5208 | mc@kfst.dk

Oliver Mortensen Kobæk | Fuldmægtig
tlf. 4171 5236 | omk@kfst.dk

Rosa Hiwotie Melakehail Tadesse | Fuldmægtig
tlf. 4171 5273 | rhmt@kfst.dk

Stine Sachse Petersen | Specialkonsulent
Orlov

Louise Kastfelt | Kontorchef
tlf. 4171 5180 | lka@kfst.dk

Katrine Lapp | Souschef
tlf. 4171 5156 | lapp@kfst.dk

Jeanette Nielsen | Kontorfuldmægtig
tlf. 4171 5125 | jn@kfst.dk

Amanda Østerby | Student
tlf. 4171 5046 | aman@kfst.dk