Kontakt et konkurrencecenter

Detailhandel, industri, primære erhverv og sundhed (DIPS)

Som uafhængig konkurrencemyndighed arbejder centret med at håndhæve konkurrenceloven, overvåge markeder og betjene Konkurrencerådet. Desuden løser DIPS en række opgaver under ministeransvar – fx at bistå ministeren og udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet – vedrørende brancherne: Fødevarer, landbrug, industri, sundhed og medicoindustri samt detailhandel.

Adam Agerlin Trolle | Fuldmægtig
Orlov

Benjamin Bashari | Fuldmægtig
tlf. 4171 5053 | bba@kfst.dk

Julie Vestergaard | Fuldmægtig
tlf. 4171 5136 | jve@kfst.dk

Melissa Avilla | Fuldmægtig
tlf. 4171 5145 | meav@kfst.dk

Mette Clausen | Chefkonsulent
tlf. 4171 5208 | mc@kfst.dk

Oliver Mortensen Kobæk | Fuldmægtig
tlf. 4171 5236 | omk@kfst.dk

Rasmus Jermiin Pedersen Frost | Fuldmægtig
tlf. 4171 5256 | rjpf@kfst.dk

Rikke Lyster Reenberg | Specialkonsulent
tlf. 4171 5288 | rlre@kfst.dk

Rosa Hiwotie Melakehail Tadesse | Fuldmægtig
tlf. 4171 5273 | rhmt@kfst.dk

Louise Kastfelt | Kontorchef
tlf. 4171 5180 | lka@kfst.dk

NN | Souschef
tlf. 4171 xxxx | xx@kfst.dk

Jeanette Nielsen | Kontorfuldmægtig
tlf. 4171 5125 | jn@kfst.dk

Amanda Østerby | Student
tlf. 4171 5046 | aman@kfst.dk

Nada Hadraoui | Student
tlf. 4171 5060 | naha@kfst.dk