Kontakt et konkurrencecenter

Byggeri, energi og transport (BET)

Som uafhængig konkurrencemyndighed arbejder centret med at håndhæve konkurrenceloven, overvåge markeder og betjene Konkurrencerådet. Desuden løser BET en række opgaver under ministeransvar – fx at bistå ministeren og udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet. Centeret har ansvar for disse brancher:

Herunder bl.a.

 • Byggeri (udførende, handel med byggematerialer, byggeindustri mv.)
 • Anlæg
 • Rådgivning

Rasmus Larsen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5242 | rla@kfst.dk

Anne Bjærge Højsager | Fuldmægtig
tlf. 4171 5097 | abh@kfst.dk

Hans-Christian Skovby Jørgensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5086 | hcsj@kfst.dk

Mohammed Zeeshan Khan | Fuldmægtig
tlf. 4171 5115 | mzk@kfst.dk

Nanna Ali | Fuldmægtig
tlf. 4171 5232 | nal@kfst.dk

Sarah Henningsen Hayman | Fuldmægtig
tlf. 4171 5159 | she@kfst.dk

Herunder bl.a.

 • Energiforsyning (olie, naturgas, varme og el)
 • Råstoffer (olie og naturgas)
 • Affald og spildevand
 • Skovbrug
 • Benzin

Katrine Sofie Hansen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5315 | ksh@kfst.dk

Anne Bjærge Højsager | Fuldmægtig
tlf. 4171 5097 | abh@kfst.dk

Michael Besjakov Brandt | Specialkonsulent
tlf. 4171 5168 | mbb@kfst.dk

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5295 | tbfp@kfst.dk

Malene Unterborg Alempiew | Fuldmægtig
Orlov

Herunder bl.a.

 • Autoværksteder mv.
 • Bilforhandlere
 • Elbiler/ladestandere

Nanna Ali | Fuldmægtig
tlf. 4171 5232 | nal@kfst.dk

Klaus Bramsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5116 | ksbr@kfst.dk

Michael Besjakov Brandt | Specialkonsulent
tlf. 4171 5168 | mbb@kfst.dk

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5295 | tbfp@kfst.dk

Herunder bl.a.

 • Havne, skibsfart og tilknyttet aktivitet, herunder eksempelvis lodsning
 • Jernbane og tog
 • Vejtransport, herunder taxi, bus, godskørsel mv.
 • Lufthavne og fly, herunder Ground Handling

Michael Besjakov Brandt | Specialkonsulent
tlf. 4171 5168 | mbb@kfst.dk

Hans-Christian Skovby Jørgensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5086 | hcsj@kfst.dk

Katrine Sofie Hansen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5315 | ksh@kfst.dk

Rasmus Larsen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5242 | rla@kfst.dk

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5295 | tbfp@kfst.dk

Malene Unterborg Alempiew | Fuldmægtig
Orlov

Sarah Henningsen Hayman | Fuldmægtig
tlf. 4171 5159 | she@kfst.dk

Jens Gormsen | Kontorchef
tlf. 4171 5121 | jgo@kfst.dk

Anders Strange Vest | Souschef
tlf. 4171 5022 | avh@kfst.dk

Jeanette Nielsen | Kontorfuldmægtig
tlf. 4171 5125 | jn@kfst.dk

Caroline Eberhard | Student
tlf. 4171 5211 | ceb@kfst.dk