Karteller

Kontrolundersøgelser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gennemføre kontrolundersøgelser hos virksomheder for at undersøge, om der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne.

Det er en betingelse, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet en retskendelse for at gennemføre en kontrolundersøgelse. Der kan både foretages kontrolundersøgelser hos den eller de virksomheder, som formodes evt. at have overtrådt konkurrenceloven, og hos andre virksomheder, der formodes at ligge inde med beviser for en overtrædelse af konkurrenceloven. Derudover kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretage kontrolundersøgelser for at yde bistand til Europa-Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder i EU.

Virksomheden orienteres som oftest ikke forud for undersøgelsen for at undgå, at mulige beviser bortskaffes. Kontrolundersøgelser gennemføres i medfør af konkurrencelovens § 18.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Under en kontrolundersøgelse gennemgår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens medarbejdere udvalgte kontorer, arkiver, elektroniske medier og netværk m.v. på virksomheden og tager en kopi af det fysiske og elektroniske materiale, som kan have relevans for vores undersøgelse.

Efter kontrolundersøgelsen gennemgår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det indsamlede materiale. Det elektroniske materiale, der er indsamlet fra virksomhedens elektroniske medier, netværk m.v., skal være gennemgået senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsen.