Karteller

Hvad er straffen?

Kartelaftaler og andre former for aftaler, der begrænser konkurrencen mellem virksomheder, er forbudte, fordi de kan medføre højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne.

Virksomheder, der deltager i sådanne konkurrencebegrænsende aftaler, kan straffes med bøder i millionklassen. Også fysiske personer kan straffes med bøder og fængsel.

Kartelaftaler er grov økonomisk kriminalitet

Karteldeltagelse er en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomheder kan straffes med bøder på over 20 mio. kroner for at have deltaget i et kartel. I nogle sager kan der dog være forhold, som trækker i formildende retning, og her kan bøderne være lavere.

Det er ikke kun virksomheden, der kan blive straffet. Ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan også blive pålagt at betale bøder på op til flere hundrede tusinde kroner. Derudover kan personer, der indgår i en kartelaftale eller opfordrer til eller på anden måde medvirker til en kartelaftale, også blive straffet med fængsel. Kartelaftaler kan i grove tilfælde straffes med halvandet års fængsel. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige med op til seks års fængsel.

Andre former for overtrædelser af konkurrenceloven

Det er ikke kun kartelaftaler, der kan straffes efter konkurrenceloven. Også andre former for overtrædelse af loven, fx bindende videresalgspriser eller misbrug af dominerende stilling, kan straffes med høje bøder til både virksomheden og ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.