Central klageindgang hos KFST

Offentlig støtte, som også kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU

Hvis du ønsker at klage over, at der er ydet uretmæssig offentlig støtte, som også kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU, jf. TEUF art. 107, stk. 1, kan du rette henvendelse til den ansvarlige offentlige myndighed. Du kan også klage til Europa-Kommissionen ved at anvende EU Kommissionens klageformular. Det er en forudsætning for at kunne klage, at den offentlige støtte opfylder alle kriterier i TEUF art. 107, stk. 1. Herunder at støtten ikke blot har lokale virkninger i Danmark, men også kan påvirke/påvirker samhandlen mellem EU's medlemsstater i på det indre marked.