Regler

 

Her kan du finde gældende og historiske regler om betalingskort.

Betalingstjenesteloven
Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (nr. 613 af 24. april 2015).
Gå til bekendtgørelse

Bekendtgørelse om gebyrer ved brug betalingsinstrumenter i den fysiske handel
Visse betalingsinstrumenter er undtaget reglerne om gebyr i betalingstjenestelovens § 80. I stedet er reglerne fastsat i bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel (nr. 1411 af 28. december 2011).
Bekendtgørelse om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel

Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement
Reglerne for opkrævning af gebyrer ved brug af betalingskort med chip i den fysiske handel er nærmere fastsat i bekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement (nr. 1475 af 22. december 2009).
Gå til bekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement

Historiske regler om betalingskort
De tidligere regler inden for betalingskort finder du her:
Historiske regler om betalingskort