Ofte stillede spørgsmål om betalingskort

Ja, brugen af betalingskort i en parkeringsautomat er ikke-fysisk handel, derfor kan den erhvervsdrivende vælge at opkræve et gebyr af forbrugerne, svarende til det gebyr, den erhvervsdrivende betaler til indlæser. Fx opkræver Nets et gebyr på 50 øre for at benytte kort i selvbetjente betalingsmiljøer, dette gebyr kan den erhvervsdrivende overvælte.
Forretningerne må gerne opkræve gebyr, når du betaler med et internationalt kreditkort (fx et MasterCard Standard) i den fysiske handel. Forretningerne må dog ikke opkræve et højere gebyr end det de selv betaler til deres udbyder for at modtage kortet. Derimod må forretningerne ikke opkræve gebyr, når du betaler med et debetkort (fx MasterCard Direct eller Visa Electron eller dankort).
 
Hvis du handler på internettet, via telefonen eller i selvbetjente betalingsautomater, må forretningerne opkræve gebyr af alle betalingskort. Forretningerne skal oplyse om hvilke gebyrer, der opkræves og størrelsen heraf, inden betalingen gennemføres. Forretningerne må heller ikke her opkræve et gebyr, der er højere end det gebyr, de selv betaler til deres udbyder for at modtage kortet

Ja. Det er tilladt erhvervsdrivende at opkræve gebyr for at benytte betalingskort ved:

  • handel på internettet
  • postordresalg
  • telefonsalg
  • brug af betalingskort i selvbetjente betalingsautomater (fx Storebælt, trafikselskabernes billetautomater og benzinselskabernes betalingsautomater).
  • når der betales med et betalingskort, der er udstedt i et andet land.

Forretninger og andre erhvervsdrivende må dog ikke opkræve højere gebyrer af kunderne, end de selv betaler for at modtage kortene.

Forretninger i den fysiske handlen må ikke opkræve gebyr, når du betaler med et Dankort.

Hvis du benytter Dankort på internettet, via telefonen eller i selvbetjente betalingsautomater, må forretningerne gerne opkræve et gebyr af dig. Forretningerne skal oplyse om hvilke gebyrer, der opkræves og størrelsen heraf, inden betalingen gennemføres.
Ja, bankerne kan opkræve gebyr af dig, når du benytter dit kort. Bankerne skal bl.a. ved skiltning oplyse om størrelsen af deres gebyr.