Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om opkrævning af gebyrer

En mobil betalingsløsning er en betalingsform, hvor kunden betaler via en applikation på kundens smartphone.

En betaling med en mobil betalingsløsning kan være baseret på et betalingskort. Det vil sige, at den bagvedliggende transaktion er knyttet til et betalingskort, og derfor udgør en betaling med den mobile betalingsløsning i praksis en kortbetaling.

En betaling med en mobil betalingsløsning kan også være baseret på en konto-til-konto overførsel. Det vil sige, at den bagvedliggende transaktion er en direkte kontooverførsel fra en konto til en anden konto.

Det er ikke tilladt at opkræve gebyrer fra kunden, når kunden betaler med en mobil betalingsløsning, der er baseret på et betalingskort.

Det er omvendt tilladt at opkræve gebyrer fra kunden, når kunden betaler med en mobil betalingsløsning, der er baseret på en konto-til-konto overførsel.

Er forretningen i tvivl om, hvorvidt den bagvedliggende transaktion er en kortbetaling eller en kontooverførsel, kan forretningen kontakte sin indløser for mere information.

Et firmakort er et betalingskort som er udstedt til enten:

  • virksomheder
  • enheder i den offentlige sektor
  • selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer,

og som er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på ovennævntes konto.

Der er tilladt for en forretning at opkræve et gebyr, hvis en kunde anvender et firmakort.

Udstederen af et betalingskort skal sikre, at firmakort kan identificeres elektronisk. For nyudstedte firmakort skal kortet også kunne identificeres visuelt.

Forbuddet gælder ikke, hvis en kunde betaler med et kort udstedt af en ”betalingskortordning med tre parter”.

I en betalingskortordning med tre parter indgår kortselskabet både aftale med betaleren og forretningen om brug og modtagelse af kortet. Det vil sige, at kortselskabet både er udsteder og indløser af betalingskortet.

Eksempler på betalingskortordninger med tre parter kan være Diners Club eller American Express. Opkrævning af gebyrer fra kunder, der anvender Diners Club og American Express, er kun tilladt, hvis en forretning har en direkte indløsningsaftale med henholdsvis Diners Club eller American Express.

Hvis en forretning i stedet modtager Diners og American Express via en anden indløser, er det ikke tilladt at opkræve et gebyr for transaktionen fra kunden.

Ja. Forbuddet mod opkrævning af gebyrer gælder kun, når både betalerens og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder er beliggende indenfor EU.

En betalingstjenesteudbyder kan eksempelvis være kundens bank og forretningens kortindløser.

Eksempel:

En kinesisk kunde har et betalingskort, som er udstedt af en bank beliggende i Kina . Kunden vil gerne købe en vare i et supermarked beliggende i Danmark. Supermarkedet bruger en kort-indløser beliggende i Danmark.

Supermarkedet må godt overvælte et gebyr for betalingen, da kundens kort er udstedt af en bank beliggende i Kina.

Ja, en forretning må gerne tilbyde en kunde en rabat eller lignende. Det kan fx være fri fragt, rabatter eller loyalitetsprogrammer.

Ja. De nye regler omfatter ikke administrationsgebyrer, ekspeditionsgebyrer og driftsgebyrer, som en forretning opkræver uafhængigt af betalingsform. Men forretningen må ikke omgå forbuddet mod opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort.

Det afgørende er ikke, hvad en forretning kalder et gebyr, som de opkræver hos kunden. Det afgørende er, om gebyret opkræves for kundens anvendelse af betalingskort.