Gebyrer der må opkræves ved fysisk handel

 

 


Korttype Hvad må indløser tage af forretningen i gebyr  Hvad må forretningen tage af forbrugeren i gebyr 
Dankort og Visa/Dankort med chip Årlig abonnementsbetaling. [1]  0 kr.
Dansk udstedte kreditkort uden chip (fx benzinkort, Veko, Ikeakort og Center- og bydelskort) Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] Gebyret må ikke være højere end det gebyr, som forretningen selv betaler til sin indløser.
Dansk udstedte internationale debetkort (fx Visa Electron og Maestro) Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2]  0 kr.
Udenlandsk udstedte internationale debetkort (fx Visa Electron, Maestro) Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] 0 kr. 
Dansk udstedte internationale kreditkort (fx Eurocard, MasterCard, 
Amex og Diners Club) 
Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] Gebyret må ikke være højere end det gebyr, som forretningen selv betaler til sin indløser.
Udenlandsk udstedte internationale kreditkort (fx Eurocard, MasterCard, 
Amex og Diners Club) 
Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] Gebyret må ikke være højere end det gebyr, som forretningen selv betaler til sin indløser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger udviklingen i gebyrstørrelserne og griber ind, hvis forretninger eller indløsere opkræver for høje gebyrer.

 


[1] I henhold til bekg. nr. 1475 af 22. december 2009 er abonnementsopkrævningen inddelt i 8 intervaller afhængigt af, hvor mange transaktioner betalingsmodtageren har i et kalenderår. 

[2] I henhold til bekg. nr. 1411 af 28. december 2011 skal indløsere af dansk eller udenlandsk udstedte internationale betalingsinstrumenter på tydelig måde offentliggøre de maksimale gebyrer, der er forbundet med gennemførelsen af en betalingstransaktion ved brug af de pågældende betalingsinstrumenter. Dette kan fx være på indløsernes hjemmeside.