Skip navigation

Betalingsmarkedet

På disse sider kan du finde de gældende regler for betalingtjenester og gebyrer, afgørelser, vejledende udtalelser og læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af betalingsmarkedet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med en række bestemmelser inden for betalingsområdet, herunder virksomheders opkrævning af gebyrer.

Regler

Her kan du finde gældende regler om betalingskort.

Afgørelser

Her kan du finde afgørelser og kendelser inden for betalingsområdet.

Vejledninger

Her kan du finde vejledninger om betalingsmarkedet.

Undersøgelser

Vi foretager løbende undersøgelser af betalingsmarkedet.

Ofte stillede spørgsmål

Se spørgsmål og svar om forretningers opkrævning af gebyrer.