Metro Cash & Carry Danmark ApS - bøde på 50.000 kr. ved Østre Landsret - tilbageholdelse af oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse

16. november 2017

Grossistvirksomheden Metro Cash & Carry har tilbageholdt centrale oplysninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med behandlingen af virksomhedens fusionssag i 2014. Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom, og Metro Cash & Carry skal betale en bøde.

Metro Cash & Carry Danmark ApS - bøde på 50.000 kr. ved Retten i Glostrup - tilbageholdelse af oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse

21. april 2017

Retten i Glostrup har idømt grossistvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark en bøde på 50.000 kroner for at tilbageholde oplysninger i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en fusionsanmeldelse i 2014.

Danish Agro - bødeforlæg på 50.000 kr. vedtaget - manglende korrektion af oplysninger af betydning for fusionsbehandling

09. januar 2012

Danish Agro a.m.b.a. har vedtaget et bødeforlæg på 50.000 kr. for at have undladt at korrigere nogle af styrelsens indhentede oplysninger af betydning for styrelsens afgørelse om godkendelse af fusion.