EDC-Gruppen A/S og Dansk Ejendomsmæglerforening - bøder på hhv. 1 mio. og 250.000 kroner ved Københavns Byret - samordning i ejendomsmæglerbranhcen

30. januar 2018

Københavns Byret har idømt ejendomsmæglerkæden EDC-Gruppen A/S og Dansk Ejendomsmæglerforening bøder på henholdsvis 1 million kroner og 250.000 kroner for at være en del af en ulovlig aftale om boykot af boligportalen Boliga.dk.

Troels Jørgensen A/S - bødeforlæg på 3,2 mio. kr. vedtaget - to personlige bøder på hver 100.000 kr. – tilbudskoordinering

12. januar 2018

Entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S har vedtaget en bøde på 3,2 mio. kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på renoveringen af Holeby rensningsanlæg. Derudover har en ledende person fra hver af de to entreprenørvirksomheder fået personlige bøder på 100.000 kroner.

Metro Cash & Carry Danmark ApS - bøde på 50.000 kr. ved Østre Landsret - tilbageholdelse af oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse

16. november 2017

Grossistvirksomheden Metro Cash & Carry har tilbageholdt centrale oplysninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med behandlingen af virksomhedens fusionssag i 2014. Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom, og Metro Cash & Carry skal betale en bøde.

Fredensborg VVS-Teknik A/S - bødeforlæg på 1.000.000 kr. vedtaget - tilbudskoordinering

20. juli 2017

Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på én million kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på fem byggeprojekter. Bødens størrelse er nedsat på grund af særlige forhold.

Metro Cash & Carry Danmark ApS - bøde på 50.000 kr. ved Retten i Glostrup - tilbageholdelse af oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse

21. april 2017

Retten i Glostrup har idømt grossistvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark en bøde på 50.000 kroner for at tilbageholde oplysninger i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en fusionsanmeldelse i 2014.

Olympus Danmark A/S - bødeforlæg på 3.600.000 vedtaget - bindende videresalgspriser

06. april 2017

Olympus Danmark A/S har vedtaget en bøde på 3,6 millioner kroner for at overtræde konkurrenceloven. Selskabet har indgået konkurrencebegrænsende aftaler, som skulle sikre, at forhandlerne ikke solgte bestemte kameramodeller billigere end den pris, som Olympus Danmark havde fastsat.

Møbelgrossist (Canett Furniture A/S) - bøde på 600.000 kr. ved Retten i Holsterbro - bindende videresalgspriser

15. december 2016

Retten i Holstebro har idømt møbelgrossisten Canett Furniture A/S en bøde på 600.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Julius Nielsen & Søn A/S - tiltalefrafald - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

29. november 2016

Julius Nielsen & Søn A/S har fået tiltalefrafald for at have deltaget i sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller. 

Opel Danmark - bødeforlæg på 8.250.000 kr. vedtaget - bindende videresalgspriser

07. november 2016

Opel Danmark A/S har vedtaget en bøde på 8,25 millioner kroner for en overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomheden har instrueret sine forhandlere i at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste priser. 

Hansen & Graversen Murermestre A/S - bøde på 300.000 kr. ved Østre Landsret (omgørelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (omgørelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

06. september 2016

Hansen & Graversen Murermestre A/S er blevet idømt en bøde på 400.000 kroner af Retten ved Hillerød. Herudover er en ledende medarbejder er blevet idømt en bøde på 25.000 kroner af Retten ved Hillerød. Østre Landsret har den 6. september 2016 stadfæstet byrettens dom med den ændring, at Hansen & Graversen Murermester A/S skal betale en bøde på 300.000 kroner, og at en ledende medarbejder skal betale en bøde på 15.000 kroner.