Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Arbejdsmarkedets Tillægspensions erhvervelse af 50 pct. ejerandel i Danica Ejendomsselskab ApS’ butikscenterportefølje

21. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. december 2017 en almindelig anmeldelse af et joint venture mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) og Danica Ejendomsselskab ApS ("Danica Ejendomsselskab").

Loomis' aftale med pengeinstitutter om køb af værdihåndteringsydelser

20. december 2017

Loomis Danmark A/S og 47 pengeinstitutter har forpligtet sig til at ophæve en klausul, som blev aftalt, da Loomis og Bankernes Kontantservice fusionerede i 2016. Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved, om klausulen i praksis kunne binde pengeinstitutterne til kun at benytte Loomis til at håndtere kontanter.

Polygon A/S’ erhvervelse af enekontrol med Dansk Bygningskontrol A/S

15. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. november 2017 en anmeldelse af fusion mellem Polygon A/S og Dansk Bygningskontrol A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Lowell Group’s erhvervelse af enekontrol med Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS’ aktiviteter i Danmark: Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S

15. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Pofidax Oy og Intrum Justitia AB.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Erhvervsinvest IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding A/S

14. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. december 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem 505KDSL A/S og Gasa Group Holding A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af J. Jensens ApS’ overtagelse af Adserballe & Knudsen Holding ApS

14. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2017 en forenklet anmeldelse af J. Jensens ApS’ overtagelse af Adserballe & Knudsen Holding ApS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af en fusion mellem forsyningskoncernerne i Esbjerg Kommune og Varde Kommune

13. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. november 2017 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem forsyningskoncernerne i Esbjerg Kommune og Varde Kommune.

Konkurrencebegrænsende vedtagelse i Team DS-kæden

01. december 2017

Indbragt for Konkurrenceankenævnet.

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af Nykredit Livsforsikring A/S

29. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. november 2017 en forenklet anmeldelse af AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs (”AP”) erhvervelse af aktiekapitalen i Nykredit Livsforsikring A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Tritons erhvervelse af enekontrol med Glamox AS

24. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. november 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Athomstart Invest 200 AS og Glamox AS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af P. Christensen A/S’ erhvervelse af enekontrol med Henrik Larsen Biler A/S og Henrik Larsen Automobiler A/S

24. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. november 2017 en forenklet anmeldelse af P. Christensen A/S’ erhvervelse af Henrik Larsen Biler A/S og Henrik Larsen Automobiler A/S.

Fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S

13. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. oktober 2017 en anmeldelse af en fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S.

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

13. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. oktober 2017 en anmeldelse af en fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Credo Partners AS’ erhvervelse af enekontrol med Geia Food A/S

09. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. november 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Credo Partners AS og Geia Food A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Addtech Nordic AB’s erhvervelse af Sensor ECS Danmark A/S

06. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. oktober 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Addtech Nordic AB og Sensor ECS Danmark A/S.

Nykredits tilsagn om administrationsbidrag II

27. september 2017

Konkurrencerådet har afgjort, at der ikke er grundlag for at ophæve Nykredits tilsagn fra 2003 om loft på bidragssatserne. Samtidig har rådet afgjort, at nye tilsagn kan erstatte det oprindelige tilsagn fra 2003.

SE's køb af Boxer

27. september 2017

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem SE og Boxer, der begge distribuerer tv-kanaler. SE, der ejer Stofa, har afgivet tilsagn, der blandt andet forpligter SE til at bevare Boxers udvalg af og priser på frit valg-kanaler frem til 2020.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Munck Forsyningsledninger A/S’ erhvervelse af enekontrol over Entrepre-nørfirmaet Ollerup A/S

26. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. september 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Munck Forsyningsledninger A/S og Entreprenørfirmaet Ollerup A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Autocentralen.com Holding ApS’ erhvervelse af Semler Retail Horsens A/S

21. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. september 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Autocentralen.com Holding ApS og Semler Retail Horsens A/S.

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

05. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. maj 2017 en anmeldelse af Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS.

Kundedeling mellem MCD og MPE Distribution

30. august 2017

Sagen er indbragt for Konkurrenceankenævnet. Mediacenter Danmark og MPE Distribution har i strid med konkurrencereglerne aftalt, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Det har Konkurrencerådet afgjort. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til politiet.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etableringen af det selvstændigt fungerende joint venture HomeBob A/S mellem Solar A/S, TRYG Forsikring A/S og Kring Speedbooting 2016 ApS

30. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. august 2017 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Solar A/S, TRYG Forsikring A/S (”TRYG”) og Kring Speedbooting 2016 ApS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Centrica plc's erhvervelse af enekontrol over Bayerngas Norge AS

25. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. august 2017 en forenklet anmeldelse af fusion mellem Centrica plc (”Centrica”) og Bayerngas Norge AS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af SEASNVE Holding A/S’ og SYD ENERGI Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Clever A/S

23. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. august 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem SEAS NVE Holding A/S (”SEASNVE”) og SYD ENERGI Holding A/S (”SE”) på den ene side og Clever A/S på den anden, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ejner Hessel Brande A/S’ erhvervelse af enekontrol over Mercedes-Benz Starmark I/S

18. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. august 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Ejner Hessel A/S og Mercedes-Benz Starmark I/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AURELIUS Equity Opportunities SE & CO. KGaA’s erhvervelse af enekontrol med Silvan

17. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2017 en forenklet anmeldelse af fusion mellem AURELIUS Equity Opportunites SE & CO. KGaA ”AURELIUS”) og Silvan.

Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S

16. august 2017

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem Imerco og Inspiration, efter at parterne har afgivet tilsagn. Tilsagnene indebærer, at Imerco alene overtager godt halvdelen af Inspirations butikker, og at den hidtidige ejer af Inspiration forpligter sig til at drive de resterende butikker videre samt investere yderligere i en ny og levedygtig kæde.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af BESTSELLER-koncernens erhvervelse af enekontrol over Intervare A/S

24. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem BESTSELLER-koncernen og Intervare A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Shipping Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Danish Stevedore A/S

21. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capital Fund VIII’s erhvervelse af enekontrol over Danish Bake A/S med datterselskaberne Lagkagehuset A/S og Danish Bake UK Limited

20. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nordic Capital Fund VIII og Danish Bake A/S med datterselskaberne Lagkagehuset A/S og Danish Bake UK Limited.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 5 K/S’ erhvervelse af fælleskontrol med et nystiftet selskab ”NewCo ApS”

13. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og Victor Gruppen Restauranter Holding ApS (VGRH) mfl.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Coop Danmark A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over Færch & Co. Gastro ApS

03. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juni 2017 en forenklet anmeldelse af Coop Danmark A/S’ ("Coop") erhvervelse af fælles kontrol over Færch & Co. Gastro ApS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af OptiGroup AB’s erhvervelse af enekontrol over Stadsing A/S

30. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem OptiGroup AB (”OptiGroup”) og Stadsing A/S (”Stadsing”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bygghemma First Holding AB’s erhvervelse af enekontrol over My Home Møbler

26. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Byghemma First Holding AB og My Home Møbler.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af BWB Partners I K/S’ erhvervelse af enekontrol over Holmris A/S med tilhørende datterselskaber

23. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem BWB Partners I K/S og Holmris A/S med tilhørende datterselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nellemann Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Svenningsens Maskinforretning A/S

19. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nellemann Holding A/S og Svenningsens Maskinforretning A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FDM’s erhvervelse af enekontrol med alle forsikringer tegnet af FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S

12. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Forenede Danske Motorejere (”FDM”) og alle forsikringer tegnet af FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne ”FDM Forsikring” og ”Runa Forsikring” (”Porteføljen”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel V's erhvervelse af enekontrol over K. Nissen International A/S

08. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Axcel V og K. Nissen International A/S.

Post Danmarks individuelle rabatter til magasinpostkunder i perioden 2007-2009

31. maj 2017

Post Danmark A/S’ rabatter til tre magasinpostkunder i 2007-2009 var i strid med konkurrencelovens regler om misbrug af dominerende stilling. Konkurrencerådet har afgjort sagen, der blandt andet har afventet EU-domstolens behandling af to principielle spørgsmål.

Campingrådets campingpasordning

31. maj 2017

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Konkurrencebegrænsning på det danske marked for tagpap og tagfolie

31. maj 2017

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven. Konkurrencerådet påbyder dem blandt andet at ophæve TOR-anvisningerne, som er en branchestandard.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Schlumberger Limited’s og Weatherford International PLC’s oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

24. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. maj 2017 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem af Schlumberger Limited og Weatherford International PLC.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Tymphany Group’s erhvervelse af enekontrol over Bang og Olufsen, s.r.o.

22. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. maj 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Tymphany Acoustic Technology HK Limited og Bang & Olufsen, s.r.o.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Hornsyld Købmandsgaard A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nielsen & Smith A/S

04. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. april 2017 en forenklet anmeldelse af Hornsyld Købmandsgaard A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nielsen & Smith A/S.

Konkurrenceklausulen i home kædens opsigelsesregler - annullation af tidligere afgørelse

03. april 2017

I en afgørelse til home a/s af 4. september 2001 meddelte styrelsen bl.a., at en konkurrenceklausul i home kædens opsigelsesregler ikke sås at være i strid med reglerne i gruppefritagelsen for vertikale aftaler.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida Danmark A/S og JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S

28. marts 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. marts 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem på den ene side Bravida Danmark A/S og på den anden side JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden

03. marts 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over Mølholm Forsikring A/S

17. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S.

Godkendelse af K & C Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

28. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. januar 2017 en anmeldelse af en fusion mellem K & C Holding A/S og Privathospitalet Mølholm P/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 5 K/S’ erhvervelse af enekontrol med TDCH A/S

17. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og TDCH A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT Infrastructure III SCSP’s erhvervelse af enekontrol over Global-Connect A/S

03. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem kapitalfonden EQT Infrastructure III SCSP og GlobalConnect A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA’s erhvervelse af enekontrol over AH Industries A/S

01. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (”Aurelius”) og AH Industries A/S (”AH Industries”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Scan Global Logistics opkøber logistikvirksomheden Airlog Group

31. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Scan Global Logistics A/S og Airlog Group Holding AB.

Godkendelse af AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S

31. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. januar 2017 en anmeldelse af AX IV SAIC Holding ApS's køb af Frontmatec Holding A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af 50 pct. af aktierne i ES North A/S fra Parken Sport & Entertainment A/S

30. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. januar 2017 en forenklet anmeldelse af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af 50 pct. af aktierne i ES North A/S fra Parken Sport & Entertainment A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Vestjyllands Andel a.m.b.a.’s erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a.

19. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Vestjyllands Andel a.m.b.a.(”VA”) og Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a. (”NF”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Eniig Fiber A/S’ erhvervelse af en mindre del af Verdo Tele A/S

12. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december 2016 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S.