Dispensation til udveksling af data om kundeidentitet inden godkendelse af fusionen

25. februar 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog 7. februar 2014 en anmeldelse af en fusion mellem Ernst & Young (EY) og KPMG Danmark (KPMG DK). Samtidig med anmeldelsen har parterne anmodet om dispensation fra implementeringsforbuddet i konkurrencelovens § 12 c, stk 5, til at udveksle data om kundeidentitet.

Godkendelse af fusion vedr. Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S

22. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion mellem Energinet.dk og DONG Storage A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i §12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 17. december 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Atea Holding A/S’ overtagelse af Axcess A/S

19. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. december 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Atea Holding A/S og Axcess A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Spar Nord A/S’ erhvervelse af enekontrol med A/S Nørresundby Bank

19. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. december 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Spar Nord A/S og A/S Nørresundby Bank.

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S

19. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014 en anmeldelse af en fusion mellem HOFOR Spildevand Holding A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S.

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Solstra Investments A/S’ erhvervelse af Hotelinvest Kalvebod A/S

18. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. december 2014 en forenklet anmeldelse af Solstra Investments A/S’ overtagelse af Hotelinvest Kalvebod A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Anmeldelsen var fuldstændig fra samme dato.

Overtrædelse af præimplementeringsforbuddet i forbindelse med EY's overtagelse af KPMG Danmark

17. december 2014

Indbragt af parterne for Sø- og Handelsretten Oversendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til SØIK fsva. strafpålæggelse   Konkurrencerådet har afgjort, at revisionsvirksomhederne KPMG Danmark og EY delvist gennemførte deres fusion, før den blev godkendt. Det var i strid med reglerne om fusionskontrol.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af European Energy Exchange AG’s erhvervelse af 50 pct. af aktierne i Gaspoint Nordic A/S fra Energinet.dk

28. november 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. november 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved European Energy Exchange AG erhverver 50 pct. af aktierne i Gaspoint Nordic A/S fra Energinet.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af Post Danmarks anmodning om en ikke-dominans erklæring efter konkurrencelovens § 11, stk. 2

26. november 2014

Ved brev af 1. marts 2013 […] anmodede Post Danmark om en ikke-dominans erklæring efter konkurrencelovens § 11, stk. 2.

Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

26. november 2014

Konkurrencerådet har påbudt Danmarks to største medicinalgrossister, Nomeco A/S og Tjellesen Max Jenne A/S, at ophøre med at koordinere gebyrer og andre forretningsbetingelser.

Fastsættelse og håndhævelse af mindstepriser i Stenderkæden

03. november 2014

Frisørkæden Stender har modtaget et påbud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at ophøre med at bestemme mindstepriser for selvstændige indehavere af saloner, der er franchisetagere i Stender-kæden. 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S’ etablering af et selvstændigt fungerende joint venture DB I A/S

22. oktober 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. oktober 2014 en forenklet anmeldelse af Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S’ etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, DB I A/S.

Godkendelse af Triton Funds’ erhvervelse af Scandinavian Business Seating Holding AS, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

25. september 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 11. september 2014 enalmindelig anmeldelse af kapitalfonden Triton Funds (igennem SpinnakerNorway AcquiCo AS) erhvervelse af Scandinavian Business SeatingHolding AS (”SBS”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Fristerne i § 12d, stk. 1, begyndte at løbe den 15. september 2014.

Godkendelse af fusion på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aller Media A/S' erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Datagraf Communications A/S og DG Media A/S

24. september 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. august 2014 en almindelig anmeldelse af en fusion, hvorved Aller Media A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Datagraf Communications A/S og DG Media A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af City-Trafik A/S’ køb af Nettbuss Danmark A/S

15. september 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. august 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved City-Trafik A/S køber Nettbuss Danmark A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Novo A/S’ overtagelse af Sonion Gruppen

13. august 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. august en forenklet anmeldelse af Novo A/S’ erhvervelse af Sonion Gruppens moderselskab, Xilco Holding (CH) AG, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nykredit Bank A/S’ overtagelse af en række aktiviteter fra FIH Erhvervsbank A/S

22. juli 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. juli 2014 en forenklet anmeldelse af Nykredit Bank A/S’ overtagelse af en række aktiviteter, herunder medarbejdere, fra FIH Erhvervsbank A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra en dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 15. juli 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Santander Consumer Finance S.A.’ køb af GE Money Bank AB

21. juli 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. juli 2014 en forenklet anmeldelse af Santander Consumer Finance S.A.’ køb af GE Money Bank AB, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 11. juli 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenters erhvervelse af fælles kontrol over aktiviteter vedrørende indsamling af farligt affald

14. juli 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juni 2014 en forenklet anmeldelse af I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenters erhvervelse af fælles kontrol over aktiviteter vedrørende indsamling af farligt affald, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 27. juni 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi Fibernet A/S’s (NRGi) og SEAS-NVE Holding A/S’s (SEAS-NVE) oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

11. juli 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juni 2014 en forenklet anmeldelse af NRGi Fibernet A/S’s (NRGi) og SEAS-NVE Holding A/S’s (SEAS-NVE) oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture. Anmeldelsen var fuldstændig fra samme dato.

Konkurrencerådet stopper ulovlige prisaftaler om malkerobotter

25. juni 2014

Indbragt for Konkurrenceankenævnet Lely Scandinavia og fire danske Lely franchise-tagere har handlet i strid med konkurrenceloven ved at dele markeder og koordinere priser på malkerobotter. Det har Konkurrencerådet afgjort i dag. 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Spar Nord A/S’ erhvervelse af en række aktiviteter fra FIH Erhvervsbank A/S

04. juni 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. maj 2014 en forenklet anmeldelse af Spar Nord A/S’ erhvervelse af en række aktiviteter fra FIH Erhvervsbank A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Anmeldelsen var fuldstændig fra den 23. maj 2014.

Nets sænker prisen på noget af sin infrastruktur

28. maj 2014

Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved, hvorvidt Nets har overtrådt konkurrenceloven. Nets har imødekommet betænkelighederne ved at afgive en række tilsagn. De forpligter blandt andet Nets til at sænke nogle af sine priser og til at give alle kunder i datterselskabet Teller ret til at opsige deres kontrakt.

Konkurrencerådet godkender revisorfusion med tilsagn

28. maj 2014

Konkurrencerådet har godkendt, at Ernst & Young overtager KPMG Danmark, efter at de to revisionsselskaber har afgivet tilsagn. Tilsagnene medfører blandt andet, at nyetablerede KPMG 2014, kan lægge et betydeligt konkurrencepres på de øvrige aktører på markedet.

DONG får ophævet tilsagn fra Elsam/Nesa-fusion

28. maj 2014

Konkurrencerådet har ophævet et tilsagn, som Elsam gav i forbindelse med fusionen mellem Elsam og Nesa i 2004. Tilsagnet er ikke mere nødvendigt af hensyn til konkurrencen. DONG Energy har siden overtaget Elsam og været bundet af tilsagnet. 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Deloittes overtagelse af aktiver og aktier i Platon A/S

26. maj 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. maj 2014 en forenklet anmeldelse af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskabs overtagelse af aktiver og aktier i Platon A/S jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Anmeldelsen var fuldstændig fra samme dato.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af The Goldman Sachs Group, Inc.'s og Vestar Managers VI, Ltd.'s erhvervelse af fælles kontrol over Hearthside Holdco L.L.C

07. maj 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. april 2014 en forenklet anmeldelse af The Goldman Sachs Group, Inc.'s og Vestar Managers VI, Ltd.'s erhvervelse af fælles kontrol over Hearthside Holdco L.L.C, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equity III K/S’ overtagelse af Det Danske Madhus A/S

02. maj 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. april 2014 en forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity III K/S’ (”Polaris III”) overtagelse af aktiemajoriteten i Det Danske Madhus A/S (”Det Danske Madhus”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Aktierne erhverves gennem det til akkvisitionen stiftede holdingselskab DDM Holding 2 A/S.

Brancheforening har ulovligt koordineret tilbud

30. april 2014

Skive og Omegns Vognmandsforening har begrænset konkurrencen om snerydnings- og saltningsopgaver i Skive Kommune ved at koordinere tilbud for sine medlemmer. Konkurrencerådet påbyder foreningen straks at stoppe med koordineringen.

Konkurrencerådet godkender Jyske Banks køb af BRFkredit

30. april 2014

Konkurrencerådet har godkendt Jyske Banks køb af BRFkredit. Rådet vurderer, at fusionen ikke skader konkurrencen, og at den kan styrke BRFkredits position på markedet for realkreditlån til privatkunder.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CVC’s erhvervelse af kontrol over Synsam Nordic A/S

24. april 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. april 2014 en forenklet anmeldelse af CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.’s (”CVC”) erhvervelse af kontrol over Synsam Nordic A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S

24. april 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. april 2014 en almindelig anmeldelse af AX IV Holding II ApS erhvervelse af Silkeborg Data A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig samme dato.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Inwido Denmark A/S’ overtagelse af JNA Vinduer & Døre A/S og Säästke OÜ

28. marts 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. marts 2014 en forenklet anmeldelse af Inwido Denmark A/S’ overtagelse af JNA Vinduer & Døre A/S og Säästke OÜ, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra en dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 12. marts 2014.  

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer

28. marts 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. marts 2014 en forenklet anmeldelse af fusion mellem Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra en dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 24. marts 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale

28. marts 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. marts 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i§ 12 d, stk. 1, fra en dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 11. marts 2014.

CAD opfordrer medlemsværksteder til at boykotte Autobutlers udbudsportal, www.autobutler.dk

26. marts 2014

Sagen vedrører brancheorganisationen for autoværksteder, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (”CAD”)’s, opfordringer til sammenslutningens medlemmer om at boykotte Autobutler ApS (”Autobutler”)s udbudsportal, www.autobutler.dk, for at reducere den priskonkurrence og gennemsigtighed, som Autobutlers udbudsportal tilfører branchen.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Salling-koncernens erhvervelse af kontrol med Dansk Supermarked og F. Salling

04. marts 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. februar 2014 en forenklet anmeldelse af F. Salling Invest A/S (”F. Salling Invest”) og F. Salling Holding A/S’ (”F. Salling Holding”) erhvervelse af aktiemajoriteten i selskaberne Dansk Supermarked A/S (”Dansk Supermarked”) og F. Salling A/S (”F. Salling”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equitys erhvervelse af enekontrol med Louis Poulsen Lighting

04. marts 2014

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. februar 2014 en forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity III K/S’ (”Polaris III”) erhvervelse af aktierne i Louis Poulsen Lighting A/S (”LPL”), Targetti Poulsen USA Inc. og Targetti Poulsen Asia Pte. Ltd., jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Aktierne erhverves gennem det nyoprettede selskab Selskabet af 7. februar 2014 ApS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT VI Limiteds erhvervelse af Færch Plast A/S

28. februar 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. februar 2014 en forenklet anmeldelse af EQT VI Limiteds erhvervelse af enekontrol med Færch Plast A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 7. februar 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af BESTSELLERs erhvervelse af fælles kontrol over Intervare A/S (inkl. nemlig.com A/S) sammen med Plenge Holding ApS

27. februar 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. februar 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorigennem BESTSELLER erhverver fælles kontrol over Intervare A/S (inkl. nemlig.com A/S) sammen med Plenge Holding ApS, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Øget konkurrence om superligakampe på tv

26. februar 2014

Konkurrencerådet har godkendt nye rammer for salg af medierettigheder til danske ligakampe. De nye rammer gavner tv-seerne, fordi de begrænser risikoen for monopollignende tilstande på markedet.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Resursbank ABs erhvervelse af enekontrol med Nordic Consumer Finance AS samt Finaref AB

10. februar 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. januar 2014 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Resursbank AB og Nordic Consumer Finance A/S samt Reursbank AB og Finaref AB, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra en dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 31. januar 2014.

Godkendelse af Davidsen Tømmerhandels A/S’ overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S

28. januar 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2014 en almindelig anmeldelse af en transaktion, hvorved Davidsens Tømmerhandel A/S (herefter ”Davidsen”) erhverver enekontrol over den af Vejen Trælasthandel A/S (herefter ”Vejen Trælasthandel”) hidtil under navnet ”Trælasten” drevne virksomhed, jf. konkurrencelovens § 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 3. januar 2014.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling - CapVest Equity Partners III’s erhvervelse af Scandza Holdings III

24. januar 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. januar 2014 en forenklet anmeldelse af investeringsfonden CapVest Equity Partners III L.P.’s erhvervelse af aktiemajoriteten i Scandza Holdings III AS gennem selskabet Provender AS.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordisk Films overtagelse af Gavekortet.dk

05. august 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. juli 2014 en forenklet anmeldelse af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af aktierne i Gavekortet.dk A/S.