Klage over Unimerco

29. oktober 2008

Nordic Capital Fond VII

18. juli 2008

Broadcast Service Danmark dispensation til at indgå aftale om etablering, drift og vedligeholdelse af MUX 3-6

01. juni 2008

Danmarks Radio og TV2/Danmark A/S (herefter parterne) anmodet Konkurrencerådet om delvist at dispensere fra forbuddet mod at gennemføre fusionen angående Broadcast Service Danmark A/S (BSD), førend fusionen er endelig godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 5, jf. stk. 6.

Lokale pengeinstitutter

30. januar 2008