Kendelse af 13. juli 2017 - HMN Naturgas, Gastech-Energi, Kiertner og Debra Energibranchen mod Konkurrencerådet

13. juli 2017

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at det var ulovligt, da abonnementsordninger på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland blev udsat for priskoordinering. Konkurrencerådet afgjorde sagen i 2016.

Kendelse af 13. juli 2017 - Danske Tagfabrikanters Brancheforening, Tagbranchens Oplysningsråd, Nordic Waterproofing og Icopal Danmark mod Konkurrencerådet

13. juli 2017

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) skal straks ophæve den konkurrencebegrænsende standard ”TOR-anvisningerne. Det har Konkurrenceankenævnet afgjort.

Kendelse af 4. april 2017 - Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

04. april 2017

Jorton A/S har klaget over afslag på aktindsigt og egenacces i undersøgelsessager vedrørende andre virksomheder, der i samme sagskompleks blev undersøgt for deltagelse i karteldannelse. Konkurrenceankenævnet har afvist dele af klagen og i øvrigt hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse.

Kendelse af 3. april 2017 - [Klager] mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

03. april 2017

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på partsaktindsigt i en konkurrencesag med henvisning til, at klager ikke havde den fornødne væsentlige og individuelle interesse i den pågældende konkurrencesag. Klagers interesse var derimod afledt og indirekte.