Kendelse af 9. december 2015 - Breeders of Denmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

09. december 2015

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven.

Kendelse af 10. november 2015 - Journalist Anette Dybbro Klokkerholm, DR Danmark mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

10. november 2015

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven, og at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven.

Kendelse af 30. september 2015 - Lely Nordic A/S mv. mod Konkurrencerådet

01. oktober 2015

Lely Nordic og fire danske Lely franchisetagere har overtrådt konkurrenceloven ved at dele markeder og koordinere priser på blandt andet malkerobotter. Det har Konkurrenceankenævnet netop afgjort. Dermed stadfæster nævnet Konkurrencerådets afgørelse fra sidste år.