Kendelse af 21. oktober 2014 - Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark mod Konkurrencerådet

24. oktober 2014

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Det fastslår Konkurrenceankenævnet, som dermed stadfæster Konkurrencerådets afgørelse fra marts 2014.

Kendelse af 26. juni 2014 - Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S under konkurs mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

26. juni 2014

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt med henvisning til, at konkursboet ikke kan anses som part i forhold til styrelsens afgørelse i sag 4/0120-0100-0142 om offentlig konkurrenceforvridende støtte fra Furesø Kommune til FC Nordsjælland A/S.