Kendelse afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. december 1998 - Montana Møbler A/S mod Konkurrencerådet

23. december 1998

Montana Møbler A/S har klaget over Konkurrencerådets afgørelse af 27. maj 1998, hvorved Konkurrencerådet pålagde Montana Møbler A/S leveringspligt i forhold til P. Lindegaard Poulsen ApS. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse af 27. maj 1998.