Tirsdag den 20. november 2018 inviterer Konkurrencerådet til konference om velfungerende markeder og effektiv konkurrence.

På velfungerende markeder konkurrerer virksomheder effektivt med hinanden, mens forbrugerne er aktive og søger hen imod de leverandører, som leverer de bedste og billigste produkter. Det bidrager afgørende til innovation, lavere priser og vækst i samfundet.

Velfungerende markeder og effektiv konkurrence forudsætter bl.a., at vores regulering ikke unødigt begrænser virksomhedernes mulighed for at starte op og træde ind på et marked eller for at konkurrere med hinanden.

Konkurrencerådet har i sine analyser peget på regulering inden for en række sektorområder, som begrænser konkurrencen i Danmark unødigt, og som derfor potentielt er til skade for forbrugere og virksomheder.

Konkurrencerådet inviterer på konferencen eksperter, politikere, brancheforeninger mv. til at drøfte en række aktuelle emner og cases.

Konferencen sætter bl.a. - i tre parallelsessioner - fokus på:

  • Hvilke muligheder og udfordringer data skaber for konkurrencen  - med bilbranchen/connected cars som case
  • Prisdannelse på markedet for medicin - med fokus bl.a. på prisreferencesystemet og medicinauktionerne
  • Konkurrencen på markedet for realkredit - opfølgning på Konkurencerådets analyse og anbefalinger 

Det endelige program følger.

TILMELDING TIL KONFERENCEN
Deltagelse i konferencen er gratis og sker ved at udfylde formularen her til højre på siden. Da antallet af pladser er begrænset, sker tilmelding efter ”først-til-mølle”‐princippet.

Du kan komme på venteliste ved at skrive til Hanne Colberg hc@kfst.dk

NB: Hvis du ved, at du er forhindret i at deltage, så meld venligst afbud til hc@kfst.dk

DATO: 20. november 2018

TIDSPUNKT: Kl. 9.00-13.30

STED:
Eigtveds Pakhus

Strandgade 25G
1401 København K.