Skip navigation

Konkurrencerådet inviterer til konference om konkurrence og digitalisering

Digitaliseringen har gjort sit indtog. Først ved at virksomheder kunne opnå omkostningsmæssige fordele ved at anvende digitalisering som led i driften. Siden er digitaliseringen for mange virksomheder blevet en integreret del af hele forretningsgangen fra produktudvikling over produktion til kundekontakt. For mange produkter er dele af - eller hele - forbrugeroplevelsen i dag digitaliseret.

Digitaliseringen rummer væsentlige potentialer for produktivitet og for danske forbrugere. Men samtidig er der en række udfordringer, herunder for konkurrencen og håndhævelsen af konkurrencereglerne. Det er derfor et område, som konkurrencemyndighederne har stort fokus på. Fx har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etableret et nyt Center for Digitale Platforme, der skal styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne på det digitale område.

På konferencen taler Margrethe Vestager, som er udpeget ledende næstformand for et Europa klar til den digitale tidsalder og konkurrencekommissær ved Europa-Kommissionen.

Konferencen består af tre sessioner:

  • Digitaliseringens betydning for konkurrencen og håndhævelse af konkurrencereglerne
  • Digitale platforme – hvordan påvirker de konkurrencen?
  • Markedsafgrænsning på digitale markeder

Tilmelding er efter først-til-mølle princippet, og du kan allerede nu tilmelde dig konferencen ved at udfylde formularen til højre. Deltagelse er gratis.

Konferencen holdes i Eigtveds Pakhus fredag 29. november 2019 fra 9.00-14.00.

Adressen er Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 København K.