Spencer Davis Unsplash

Dialogmøder om ændringer af udbudsloven i København, Odense og Aarhus

Hvad betyder ændringerne af udbudsloven for dig, der arbejder med indkøb og udbud? Det kan du få svar på, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til dialogmøder i København, Odense og Aarhus i efteråret. Tilmeld dig allerede nu.

Et flertal i Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget ændringer til udbudsloven. Ud over det, sker der enkelte tilpasninger af lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til dialogmøder om ændringer af udbudsloven, hvor du vil få mulighed for at få en gennemgang af, hvad ændringerne betyder i praksis for dit arbejde med indkøb og udbud.

På dialogmøderne vil styrelsen også præsentere en ny vejledning om grønne indkøb.

I Odense vil du kunne høre kommunens udbudsafdeling fortælle om erfaringerne med at etablere samarbejde mellem kommunale og regionale enheder.

I Aarhus giver kommunens udbudsafdeling et indblik i, hvordan der arbejdes målrettet med grønne indkøbsstrategier.


Dialogmøderne finder sted:

  • 7. september 2022, kl. 9.00-14.00, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (Fuldt booket)
  • 14. september 2022, kl. 9.00-14.00, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  • 29. september 2022, kl. 9.00-14.00, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense (Fuldt booket)
  • 4. oktober 2022, kl. 9.00-14.00, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  • 25. oktober 2022, kl. 9.00-14.00, Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus

Målgruppen er offentlige ordregivere, leverandører og rådgivere. Arrangementerne er gratis, dog er tilmelding nødvendig.