den 29. og 30. november 2022| Københavns Universitet, CSS, Gammeltoftsgade 15, 1355 København K, lokale 35.01.44

NB Begrænset med pladser. Der bliver lukket for tilmelding, når der ikke er flere pladser tilbage.