Liste over klageorganer

Liste over tvistløsningsorganer som skal anmeldes til Europa-Kommissionen, jf. artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet samt § 4 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager.
 

1. Nævnenes Hus

Nævnenes Hus skal foretage mediation i klager, der er omfattet af lov om forbrugerklager, og som indbringes af en forbruger for styrelsen.

Mediationen foretages af Center for Klageløsning, der er en klageinstans under Nævnenes Hus. Center for Klageløsning behandler klager, der ikke hører under et godkendt privat tvistløsningsorgan, som er anført under nr. 2 på listen, eller et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, som er anført under nr. 3 på listen.

Læs mere om klagebehandling

Kontaktoplysninger:

Nævnenes Hus, Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, mail: nh@naevneneshus.dk

2. Tvistløsningsorganer, som er godkendt af erhvervsministeren

Ankenævn for biler

Ankenævnet er et internetbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1.500 kr.

Ankenævn for biler består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står FDM, Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og AutoBranchen Danmark.

Læs mere om Ankenævn for biler

Kontaktoplysninger:

Adresse: Ankenævn for biler, Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup,
Mail: sekretariat@bilklage.dk, www.bilklage.dk

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over problemer oplevet i bus, tog eller metro.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet TÆNK og en række trafikselskaber – se hvilke her

Læs mere om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby
Mail: mail@abtm.dk, http://www.abtm.dk/
 
Ankenævnet for Feriehusudlejning

Ankenævnet behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Dette kunne være manglende rengøring, mangler ved pool og spa, eller husets standard.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet TÆNK og Feriehusudlejernes Brancheforening.

Læs mere om Ankenævnet for Feriehusudlejning

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Feriehusudlejning, Adresse: Amagertorv 9, 2. | DK-1160 København K
Mail: info@ankenaevnferiehus.dk, www.ankenaevnferiehus.dk
 
Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Ankenævnet behandler klager over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter; dvs lån, der ikke er knyttet til en genstand.

Ankenævnet består af en formand og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af organisationerne Forbrugerrådet TÆNK, Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd.

Læs mere om Ankenævnet for Finansieringsselskaber: www.finansanke.dk

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Finansieringsselskaber, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Mail: spa@kfst.dk, www.finansanke.dk
 
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber behandler klager over fondsmæglerselskaber, som er omfattet af lov af finansiel virksomhed, og som vedrører private kundeforhold.

Ankenævnet består af en formand og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet TÆNK.

Læs mere om Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K
Mail: sek@fanke.dk, http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/ankenaevnet.html
 
Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af organisationerne Forbrugerrådet TÆNK og Forsikring & Pension.

Læs mere Ankenævnet for Forsikring: www.ankeforsikring.dk

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Box 360, 1572 København V
Mail:ankeforsikring@ankeforsikring.dk, www.ankeforsikring.dk
 
Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Ankenævnet behandler klager fra grupper af forbrugere over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrerhjem samt andre virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder lignende tjenesteydelser, såfremt ydelsen og/eller det fremsatte krav repræsenterer en værdi på højst kr. 150.000,-

Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet TÆNK og HORESTA. Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Læs mere om Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
Mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk, http://www.hrt-ankenaevn.dk/

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde behandler klager fra forbrugere over investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. omfattet af Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står InvesteringsForeningsRådet og Forbrugerrådet.

Læs mere om Ankenævnet for investeringsfonde

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet for investeringsfonde, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K
Mail: sek@fanke.dk, http://www.investering.dk/

Ankenævnet for Køreundervisning

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Kørelærer-Union.

Læs mere om Ankenævnet for Køreundervisning: www.ankesag.dk

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet for Køreundervisning, Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup
Mail: ankesag@dku.dk, www.ankesag.dk
 
Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el og vvs arbejder. Det omtvistede beløb, dvs. det beløb der er uenighed om, skal mindst udgøre kr. 2.000,- og højest kr. 150.000,- inkl. moms.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Læs mere om Ankenævnet for Tekniske Installationer: www.el-vvs-anke.dk/

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J.
Mail: anke@el-vvs-anke.dk, www.el-vvs-anke.dk/

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet på Energiområdet behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet TÆNK og energibranchen (Dansk Energi, DONG Energy, HNG Naturgas, NGF Nature Energy og Dansk Fjernvarme (DF).

Læs mere om Ankenævnet på Energiområdet: www.energianke.dk/Menu/Om-ankenaevnet

Kontaktoplysninger:
Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Mail: post@energianke.dk, www.energianke.dk/Menu/Om-ankenaevnet
 
Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Ankenævnet behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet TÆNK, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri.

Læs mere om Byggeriets Ankenævn: www.byggerietsankenaevn.dk/

Kontaktoplysninger:

Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk, www.byggerietsankenaevn.dk/

Håndværkets Ankenævn

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner, auto- og møbelpolstringsarbejde. Håndværkets Ankenævn behandler endvidere klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag nævnet står Forbrugerrådet TÆNK, Parcelhusejernes Landsforening og Håndværksrådet. Håndværksrådet har stiftet nævnet på vegne af en række erhvervsorganisationer – se nævnets hjemmeside.

Læs mere om Håndværkets Ankenævn: www.hvanke.dk

Kontaktoplysninger:
Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S
Mail: info@hvanke.dk, www.hvanke.dk
 
Klagenævnet for Ejendomsformidling

Klagenævnet for Ejendomsformidling behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag nævnet står Dansk Ejendomsmæglerforening, Forbrugerrådet og Grundejernes Landsorganisation.

Læs mere om Klagenævnet for Ejendomsformidling: www.ejendomsmaeglernaevnet.dk/

Kontaktoplysninger:

Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S
Mail: info@ejendomsmaeglernaevnet.dk, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk/

Pakkerejse-Ankenævnet

Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager vedrørende rejser, der er arrangeret og/eller solgt af en virksomhed her i landet. En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:

transport, indkvartering, anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag nævnet står Forbrugerrådet TÆNK, Rejsearrangører i Danmark (R.I.D.) og Danmarks Rejsebureau Forening (D.R.F).

Læs mere om Pakkerejse-Ankenævnet: www.pakkerejseankenaevnet.dk

Kontaktoplysninger:
Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte
Mail: inf@pakkerejseankenaevnet.dk, www.pakkerejseankenaevnet.dk
Parkeringsklagenævnet

Parkeringsklagenævnet behandler klager over kontrolafgifter, der er udstedt af private parkeringsselskaber ved parkering på offentligt tilgængelige private områder.

Læs mere om Parkeringsklagenævnet: www.parkeringsklagenaevnet.dk 
Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber f.eks. finansieringsselskaber vedrørende private kundeforhold.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet TÆNK, Finansrådet og Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet.

Læs mere om Pengeinstitutankenævnet: www.fanke.dk

Kontaktoplysninger:
Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K
Mail: sek@fanke.dk, www.fanke.dk
 
Realkreditankenævnet

Realkreditankenævnet behandler klager fra forbrugere over realkreditinstitutter.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet TÆNK, Realkreditrådet og Realkreditforeningen.

Læs mere om Realkreditankenævnet: www.fanke.dk

Kontaktoplysninger:

Realkreditankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K
Mail: info@ran.dk, www.fanke.dk

Teleankenævnet

Teleankenævnet behandler klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Bag ankenævnet står telebranchen og Forbrugerrådet.

Læs mere om Teleankenævnet: www.teleanke.dk

Kontaktoplysninger:

Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal th., 1609 København V,
Mail: teleanke@teleanke.dk, www.teleanke.dk

3. Lovbestemte tvistløsningsorganer Advokatnævnet

Advokatnævnet er en uafhængig klageinstans, der er nedsat i medfør af retsplejeloven og oprettet under Det Danske Advokatsamfund, jf. retsplejelovens § 144, stk. 1. Det Danske Advokatsamfund udgøres af alle danske advokater. Advokatnævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal være dommere, samt af 18 andre medlemmer.

Advokatnævnet behandler klager fra forbrugere over advokaters salærer.

Læs mere om Advokatnævnet: www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

Kontaktoplysninger:
Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet, www.advokatsamfundnet.dk/advokatnaevnet.aspx
 
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Disciplinær- og klagenævnet behandler tvister mellem forbrugere og beskikkede bygningssagkyndige i anledning af en udarbejdet tilstandsrapport.

Nævnet er en uafhængig administrativ instans, som består af en landsdommer som nævnsformand og 6 medlemmer, der er repræsentanter for forbrugere, for branchen for beskikkede bygningssagkyndige og uafhængige ekspert.

Læs mere om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige: www.husklage.dk

Kontaktoplysninger:
Disciplinær – og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Langelinie Allé 17. 2100 København Ø.
Mail: husklage@husklage.dk, www.husklage.dk
 
Søfartsstyrelsen

EU-forordning nr. 1177/2010 fastslår at skibspassagerer har en række rettigheder ved sørejser og rejser på indre farvande. Søfartsstyrelsen behandler klager, hvor skibspassagerer ikke mener, at disse rettigheder er blevet overholdt.

Skibspassagerers rettigheder omhandler bl.a. ret til information om forsinkelse og aflysning, ret til ikke-diskriminerende kontraktbestemmelser, ret til omsorg og assistance, ret til omlægning af rejsen og tilbagebetaling i tilfælde af aflysning eller forsinket afgang, og ret til at kræve delvis tilbagebetaling af billetprisen i tilfælde af forsinkelse ved ankomsten til bestemmelsesstedet. Der gælder derudover særlige rettigheder for handicappede og bevægelseshæmmede.

En klage skal enten vedrøre en rejse, hvor billetten ikke har kostet over 800 kr., eller der skal være tale om de særlige rettigheder for personer med funktionsnedsættelse.

Læs mere: http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/RettighederPassagerer/Sider/default.aspx

Kontaktoplysninger:

Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Mail: jus@dma.dk, www.soefartsstyrelsen.dk

Trafik- og Byggestyrelsen (post)

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager fra forbrugere over postvirksomheders ydelser omfattet af postloven. Der kan fx klages over utilfredsstillende levering af post, for lav eller manglende erstatning i forbindelse med beskadiget eller forsvunden pakke eller manglende opfyldelse af befordringspligten. En klage kan først behandles, når forbrugeren har rettet henvendelse til den pågældende postvirksomhed.

Kontaktoplysninger:
Trafik- og Byggestyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S
Mail: info@tbst.dk, www.trafikstyrelsen.dk
 
Trafik- og Byggestyrelsen (flypassagagerer)

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager i henhold til forordning (EF)261/2004, der vedrører flypassagerrettigheder i forbindelse med lange forsinkelser, aflysninger og boardingafvisninger. Forordningen gælder for flypassagerer til en flyafgang fra en lufthavn beliggende i et tredjeland, når bestemmelseslufthavnen er beliggende på en medlemsstats område, og det transorterende luftfartsselskab er et EU-luftfartsselskab.

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager over flyafgange, der udgår fra en dansk lufthavn og for flyafgange fra tredjeland til en dansk lufthavn, når det transporterende luftfartsselskab er et EU-luftfartsselskab.

Læs mere om klageadgang: https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Flypassager/Flypassagerrettigheder/Hvordan-klager-du.aspx

Læs mere om rettigheder: https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Flypassager/Flypassagerrettigheder/Rettigheder.aspx

Kontaktoplysninger:
Trafik- og Byggestyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S
Mail: info@tbst.dk, www.trafikstyrelsen.dk
 
Trafik- og Byggestyrelsen (bilsyn)

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager over syns- og omsynsafgørelser vedr. syn og omsyn af køretøjer.

Kontaktoplysninger:

Færdselsstyrelsen (bilsyn), Sorgsigvej 35, 6760 Ribe
Mail: info@fstyr.dk, www.trafikstyrelsen.dk

Huslejenævn

I alle kommuner findes et huslejenævn. Huslejenævn har efter lejelovgivningen kompetence til at træffe afgørelse i tvister mellem udlejer og lejere i en lang række tilfælde. Det gælder fx i sager om lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen, vand- og varmeregnskaber og lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.

Kontaktoplysninger:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, Mail: uibm@uibm.dk, www.uim.dk

Beboerklagenævn

I alle kommuner med almene boliger findes beboerklagenævn. Beboerklagenævn behandler tvister mellem udlejere af almene boliger og lejere. Det er fx fraflytningssager, sager om vand- og varmeregnskaber, og sager om anvisning af en anden bolig.

Kontaktoplysninger:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, Mail: uibm@uibm.dk, www.uim.dk

Sidst opdateret: 1. oktober 2015