Råd og vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver råd og vejledning til forbrugere og erhvervsdrivende om forbrugerretlige forhold via forbrug.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen driver den offentlige forbrugerportal forbrug.dk 

Forbrugerhotlinen og Center for Klageløsning er pr. 1. januar 2017 flyttet til Nævnenes Hus i Viborg som en del af de statslige udflytninger.

Forbrugerhotlinen rådgiver om forbrugerrettigheder - og forpligtelser - ved køb og salg af varer og tjenesteydelser. Kontakt Forbrugerhotlinen her.

Hotlinen er åben mandag til fredag. Telefoner kl. 10.00 til 12.00 og chat kl. 9.00 til 15.00,

Forbrug.dk

DEN OFFENTLIGE FORBRUGERPORTAL

På forbrug.dk kan forbrugere og erhvervsdrivende få råd og vejledning om forbrugerrettigheder, læse praksis fra Forbrugerklagenævnet og indgive klage til Center for Klageløsning.