Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klagebehandling

Den 1. januar 2017 overgik Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet til Nævnenes Hus i Viborg. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager fortsat sekretariatsfunktionen for Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. 

Klagebehandling er stadig en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde. Det er Center for Stormrådet og private ankenævn, der varetager sekretariatsfunktionen for Ankenævn på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

I den forbindelse sagsbehandler styrelsens medarbejdere indkomne sager fra forbrugerne og forbereder sager til fremlæggelse på nævnsmøder. Derudover vejleder styrelsen forbrugere i sager, hvor forbrugeren har fået medhold i en ankenævnsafgørelse, men hvor den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen.