Afsluttede sager i Center for Klageløsning

Center for Klageløsning har modtaget klager fra 1. oktober 2015, hvor det nye offentlige forbrugerklagesystem trådte i kraft. Center for Klageløsning har i 2016 afsluttet 2.512 sager, mens der i 2015 er afsluttet 227 sager.

Center for Klageløsning har afsluttet 346 sager uden for kompetence mv. Center for Klageløsning har foretaget mediation i 2.126 sager, og det har ført til en mindelig løsning i 1.237 sager. Det giver en løsningsprocent i 2016 på 57%. 

Afsluttede sager fordelt på udfald

2015

2016

Sager afsluttet uden for kompetence mv.(1)

73

346

- Passivitet fra forbruger

8

68

- Konkurs/tvangsopløsning

8

35

- Ikke forbrugerkøb

5

47

- Ikke etableret

3

35

- Henvist til privat klageløsning

2

 

- Uden for kompetence

1

29

- Henvist til anden instans

32

98

- Under-/overgrænse(2)

14

34

Mindelig løsning

121

1.237

- mindelig løsning

111

1131

- forbruger tilbagekalder sagen(3)

10

106

Ikke mindelig løsning

33

929

- ikke mindelig løsning

33

929

I alt

227

2.512

(1) Fx ikke forbrugerkøb eller sundhedsbehandling
(2) Afhængigt af sagsområde under 650 kr., 1.000 kr. eller over 100.000 kr.
(3) Fx på baggrund af orientering om reglerne på området eller praksis ved Forbrugerklagenævnet