Forbrugerklager: Statistik for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning ligger i Nævnenes Hus. Det er en uvildig instans, der bistår forbrugere og erhvervsdrivende med at finde en mindelig løsning i en konkret forbrugerklagesag. Centret er oprettet 1. oktober 2015 og behandler klager fra forbrugere over køb af varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Nævnenes Hus er også sekretariat for Forbrugerklagenævnet. 

Her kan du læse mere om: 

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.
Sidst opdateret: 30. maj 2017