Center for Klageløsning

Center for Klageløsning ligger i Nævnenes Hus. Det er en uvildig instans, der bistår forbrugere og virksomheder med at finde en fælles løsning i en konkret forbrugertvist. Centret er oprettet 1. oktober 2015.

Procedure

Center for Klageløsning hjælper forbrugere, der forgæves har forsøgt at løse et problem med en erhvervsdrivende.

Center for Klageløsning sørger for at mediere i sagen, vejleder om reglerne og kan komme med forslag til løsningsmuligheder. Processen er baseret på parternes forklaringer og deres vilje til at finde en fælles løsning på sagen og foregår typisk telefonisk.

  • Forbrugere har mulighed for at starte en online klagesag hos Center for Klageløsning via Klag online.
  • Forbrugere og erhvervsdrivende kan følge sagen via Min sag.

Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning.

Kun hvis parterne ikke kan nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Læs mere om Center for Klageløsning

Læs mere om Nævnenes Hus

Kompetence

Center for Klageløsning håndterer klager fra private forbrugere vedrørende varer eller tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende, samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan ikke indgive klage. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark.

Center for Klageløsnings arbejde er reguleret af lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager(forbrugerklageloven) og bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Der er som følge heraf fire områder, Center for Klageløsning ikke kan behandle klager over:

  1. Sundhedsydelser
  2. Uddannelser udbudt af det offentlige
  3. Tvister, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig
  4. Køb af fast ejendom.

Endvidere er der fastsat maksimums- og minimumsbeløbsgrænser, således at varens eller ydelsens pris skal være på mindst 1.000 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal købsprisen dog være mindst 650 kr.

Sidst opdateret:   1. oktober 2015