Skip navigation

Forbrugerpolitisk Panel

Som opfølgning på regeringens forbrugerpolitiske strategi, ”Forbruger i en digital verden” har erhvervsministeren nedsat Forbrugerpolitisk Panel.

Formålet er at bidrage til en mere hensigtsmæssig og tidssvarende forbrugerpolitisk regulering. Panelet vil løbende drøfte forbrugerpolitiske temaer med særlig fokus på den digitale udvikling.

Panelet har til opgave at:

 • Drøfte nye digitale forretningsmodellers betydning for forbrugerne og de udfordringer, de kan rejse i forhold til regulering og håndhævelse.
 • Drøfte hvordan forbrugsdata kan skabe værdi for forbrugerne og hvilke udfordringer, der kan være i forhold til at fremme nye løsninger og forretningsmodeller, der fx er baseret på forbrugernes egne data.
 • Drøfte resultater fra adfærdsvidenskabelige undersøgelser på forbrugerområdet, der bl.a. iværksættes på baggrund af de forbrugerpolitiske udspil.
 • Bidrage til udvikling af den offentlige forbrugerinformation bl.a. i lyset af den digitale udvikling.

Forbrugerpolitisk panel er sammensat af centrale interesseorganisationer, fagpersoner med særlig kendskab til forbrugerpolitik, ressortansvarlige ministerier og håndhævende myndigheder. Panelet består af ni medlemmer, som erhvervsministeren har udnævnt. Formand for panelet er vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen.

De øvrige medlemmer er:

 • Vagn Jelsøe, vicedirektør, Forbrugerrådet TÆNK
 • Mette Raun Fjordside, afdelingschef, Forbrugerrådet TÆNK
 • Lone Rasmussen, markedschef, Dansk Erhverv
 • Annette Falberg, branchedirektør, Dansk Industri
 • Thomas Brenøe, vicedirektør, Forsikring & Pension (indstillet af Finans Danmark og F&P i forening)
 • Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmand
 • Susanne Kirkegaard Brodersen, Områdechef, Nævnenes Hus
 • Jan Trzaskowski, Professor MSO, Copenhagen Business School
 • Torsten Ringberg, Professor, Ph.d., Copenhagen Business School

Panelets arbejde evalueres i 2021, hvorefter der tages stilling til, om panelet skal fortsætte.

Læs Kommissorium for Forbrugerpolitisk Panel (pdf)