Sager indbragt før 1/10-2015: Lov om forbrugerklager

 

Loven har bl.a. til formål at fremme oprettelsen af branchefinansierede klagenævn, således at forbrugerklager som udgangspunkt behandles i godkendte, private klagenævn. Forbrugerklagenævnet skal behandle klager, som ikke hører under et privat klagenævn.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs lov om forbrugerklager (www.retsinformation.dk)

Gå til bekendtgørelser  

Sidst opdateret:   15. april 2013