Sager indbragt efter 1/10-2015: Forbrugerklageloven


Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Med loven er det offentlige forbrugerklagesystem blevet moderniseret, og samtidig er EU's direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (ATB-direktivet) implementeret.


Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er udvidet med nye sagsområder, og forbrugerklagesystemet er samtidig blevet opdelt i to faser: en mediationsfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mediationsfasen.

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs forbrugerklageloven (Lov nr 524 af 29/04/2015 ) på Retsinformation

Gå til bekendtgørelser