Markedsføringsloven

Direktiver

I markedsføringsloven og i nogle af bekendtgørelserne til markedsføringsloven er der implementeret en række direktiver.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).

Direktivet er implementeret i markedsføringsloven.

Læs direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet). Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere.

Læs direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1996/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger. Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger.

Læs direktiv 1996/73/EF af 16 december 1996 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 759 af 15. september 1995 om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

Læs direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer. Direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (Prismærkningsbekendtgørelsen)

Læs direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 (eksternt link)