Cirkulærer

Der er udstedt cirkulærer i medfør af markedsføringsloven.

CIR nr. 10483 af 15/09/1999 Meddelelse om sager om overtrædelse af markedsføringsloven (www.retsinformation.dk)

Sidst opdateret:   15. april 2013