Markedsføringsloven

Markedsføringsloven indeholder en generalklausul, hvorefter al markedsføring skal ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Udover at man skal overholde god skik og ikke må give vildledende eller mangelfulde oplysninger, indeholder loven flere forskellige specialbestemmelser.

Læs markedsføringsloven (retsinformation.dk)

Det er Forbrugerombudsmanden, der er tilsynsmyndighed på området.

Sidst opdateret:   15.09.2017