Lov om tjenester i informationssamfundet

Direktiver

Lov om tjenester i informationssamfundet indeholder specifikke minimumskrav i forhold til e-handel. Loven gennemfører Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked – også kaldet ”Direktivet om elektronisk handel”.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked

Læs direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 (eksternt link)