Lov om tjenester i informationssamfundet

Direktiver

Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser (forbudsloven) indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. Der er udkommet en kodificering af dette direktiv.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked

Læs direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 (eksternt link)