Skip navigation

Direktiver

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) har til formål at sikre fri bevægelighed i det indre marked for påbegyndelse og udøvelse af informationssamfundstjenester. Det vil sige tjenester, der har et kommercielt sigte, leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) samt foretages på individuel anmodning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked

Læs direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 (eksternt link)