Lov om tjenester i informationssamfundet herunder e-handel

Loven indeholder nogle specifikke minimumskrav i forhold til e-handel. Efter reglerne skal en virksomhed give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse.

Disse regler findes i §§ 7-12. Reglerne supplerer de regler, der allerede gælder efter dansk ret, fx i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med loven.

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (www.retsinformation.dk)

Gå til direktiver