Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser

Forbudsloven giver en mere effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsen i det indre marked og styrker således det europæiske tilsynssamarbejde. Forbudsloven giver bl.a. en bedre mulighed for at standse ulovlig grænseoverskridende markedsføring.

Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser (forbudsloven, www.retsinformation.dk)