Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser

Direktiver

Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser (forbudsloven) indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. Der er udkommet en kodificering af dette direktiv.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. Der er foretaget en kodificering af direktivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser.

Læs Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Læs Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 (eksternt link)

Gå til bekendtgørelser >