Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 735 af 28. juni 2006 om at lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser finder anvendelse på direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

Bekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Bekendtgørelse nr. 735 af 28. juni 2006 (www.retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 351 af 24. april 2006 om uddelegering af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen (retsinformation.dk)

Gå til direktiver >